Miljöbilar och förnyelsebara bränslen

Elbil - ett klimatsmart val
Elbil. Foto: Magnus-Kristenson
Andelen miljöbilar ökar liksom försäljningen av förnybara drivmedel. De senaste åren har snåla dieselbilar tagit stora marknadsandelar på bekostnad av framförallt etanolbilar.
I ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fossila drivmedel ersättas med förnybara energikällor och energieffektiva fordon som kan drivas med dessa.

Miljöbilar i Stockholmstrafiken

Miljölastbilar i Stockholmstrafiken

Miljöbränslen

Stadens egen bilflotta

Media

Tema TEMA.7.6
Senast uppdaterad: 2019-12-12
Ansvarig organisation
Tema

Relaterade mål

Dokument

Miljöfordonsdiagnos 2018

Stockholm stad är Sveriges bästa kommun på att jobba mot en ickefossil fordonsflotta. Det visar siffror från den årliga Miljöfordonsdiagnosen.

Länkar