Miljöbilar och förnyelsebara bränslen

Elbil - ett klimatsmart val
Elbil. Foto: Magnus-Kristenson

Andelen miljöbilar ökar liksom försäljningen av förnybara drivmedel. De senaste åren har snåla dieselbilar tagit stora marknadsandelar på bekostnad av framförallt etanolbilar.

I ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fossila drivmedel ersättas med förnybara energikällor och energieffektiva fordon som kan drivas med dessa.

Miljöbilar i Stockholmstrafiken

Andel miljöbilar i Stockholmstrafiken

Indikator TEMA.7.6.3 Andel miljöbilar i trafiken i Stockholms län jämfört med riket.

Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition.

Miljölastbilar i Stockholmstrafiken

Miljöbränslen

Stadens egen bilflotta

Media

Delområde TEMA.7.6
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Trafikkontoret
Kontakt

Relaterade mål

Dokument

Länkar