Miljöbilar och förnyelsebara bränslen

Elbil - ett klimatsmart val
Elbil. Foto: Magnus-Kristenson
Andelen miljöbilar ökar liksom försäljningen av förnybara drivmedel. De senaste åren har snåla dieselbilar tagit stora marknadsandelar på bekostnad av framförallt etanolbilar.
I ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fossila drivmedel ersättas med förnybara energikällor och energieffektiva fordon som kan drivas med dessa.

Miljöbilar i Stockholmstrafiken

Andel miljöbilar i nybilsförsäljningen

IndikatorTEMA.7.6.1 Andel av de nya personbilar som säljs som är miljöbilar i Stockholms län.
Senaste värdet: 22 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

Antal miljöbilar i Stockholmstrafiken

IndikatorTEMA.7.6.2 Antal miljöbilar i trafiken i Stockholms län.
Senaste värdet: 184848 bilar2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2001

Miljölastbilar i Stockholmstrafiken

Andel miljölastbilar i försäljningen

IndikatorTEMA.7.6.15 Andel miljölastbilar i försäljningen av nya tunga lastbilar i Stockholms län
Senaste värdet: 4,5 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006

Antal miljölastbilar i försäljningen

IndikatorTEMA.7.6.16 Antal miljölastbilar i försäljningen av nya tunga lastbilar i Stockholms län
Senaste värdet: 70 stycken2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006

Miljöbränslen

Andel miljöbränsle i Stockholms län

IndikatorTEMA.7.6.4 Andel sålda förnybara drivmedel i Stockholms län
Senaste värdet: 30,3 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Antal laddpunkter

IndikatorTEMA.7.6.19 Antal publika laddpunkter i Stockholms stad (ackumulerat)
Senaste värdet: 1500 st2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

Producerad mängd biogas

IndikatorTEMA.7.6.12 Producerad volym biogas använd som fordonsbränsle.
Senaste värdet: 22,0 Mm³2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Stadens egen bilflotta

Andel miljöbilar i stadens bilflotta

IndikatorTEMA.7.6.7 Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon.
Senaste värdet: 98,2 %2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2003

Andel av stadens bilinköp som är miljöbilar

IndikatorTEMA.7.6.8 Andel av de bilar som Stockholms Stad köpt/leasat varje år, som är miljöbil vid det aktuella anskaffningstillfället.
Senaste värdet: 98 %2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Tema TEMA.7.6
Senast uppdaterad: 2020-02-20
Ansvarig organisation
Tema

Relaterade mål

Dokument

Miljöfordonsdiagnos 2018

Stockholm stad är Sveriges bästa kommun på att jobba mot en ickefossil fordonsflotta. Det visar siffror från den årliga Miljöfordonsdiagnosen.

Länkar