Andel av stadens bilinköp som är miljöbilar

Indikatorn anger hur stor del av de bilar staden köpt under året som varit miljöbilar. Utrycknings- och specialfordon är undantagna.

Andel av de bilar som Stockholms Stad köpt/leasat varje år, som är miljöbil vid det aktuella anskaffningstillfället.
Datakälla: Miljöförvaltningen sammanställer data från Leaseplan samt från förvaltningar och bolag.

Kommentar

Orsaken till sänkningen av miljöfordonsandelen sedan under 2013-2014 förklaras av ett för dåligt utbud på transportfordonssidan, och att staden köpt in ett antal gaslastbilar, som inte uppfyllde miljöbilsdefinitionen.

Under 2015 köptes eller leasades 161 nya bilar. Ingen av dessa var specialfordon. 2 lätta gaslastbilar och 2 personbilar, uppfyllde inte miljöbilsdefinitionen.

Indikator TEMA.7.6.8
Senast uppdaterad: 2016-03-18
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt