Andel av stadens bilinköp som är miljöbilar

Indikatorn anger hur stor del av de bilar staden köpt under året som varit miljöbilar. Utrycknings- och specialfordon är undantagna.
Andel av de bilar som Stockholms Stad köpt/leasat varje år, som är miljöbil vid det aktuella anskaffningstillfället.
Datakälla: Miljöförvaltningen sammanställer data från Leaseplan samt från förvaltningar och bolag.

Kommentar

Under 2018 köptes eller leasades 153 nya bilar. 3 av dessa var specialfordon. 4 stycken av övriga 107 uppfyllde inte miljöbilsdefinitionen.
Indikator TEMA.7.6.8
Senast uppdaterad: 2019-09-05
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden