Andel av stadens bilinköp som är miljöbilar

Indikatorn anger hur stor del av de bilar staden köpt under året som varit miljöbilar. Utrycknings- och specialfordon är undantagna.
Andel av de bilar som Stockholms Stad köpt/leasat varje år, som är miljöbil vid det aktuella anskaffningstillfället.
Datum Värde (%)
2006 83
2007 69
2008 89
2009 96
2010 99
2011 99
2012 100
2013 89
2014 90
2015 98
2016 93
2017 95
Datakälla: Miljöförvaltningen sammanställer data från Leaseplan samt från förvaltningar och bolag.

Kommentar

Under 2016 köptes eller leasades 115 nya bilar. 8 av dessa var specialfordon. 6 stycken av övriga 107 uppfyllde inte miljöbilsdefinitionen.
Indikator TEMA.7.6.8
Senast uppdaterad: 2018-04-11
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
  • Miljöförvaltningen