Andel av stadens bilinköp som är miljöbilar

Indikatorn anger hur stor del av de bilar staden köpt under året som varit miljöbilar. Utrycknings- och specialfordon är undantagna.

Andel av de bilar som Stockholms Stad köpt/leasat varje år, som är miljöbil vid det aktuella anskaffningstillfället.
Datum Värde
2006 83
2007 69
2008 89
2009 96
2010 99
2011 99
2012 100
2013 89
2014 90
2015 98
2016 93
Datakälla: Miljöförvaltningen sammanställer data från Leaseplan samt från förvaltningar och bolag.

Kommentar

Under 2016 köptes eller leasades 115 nya bilar. 8 av dessa var specialfordon. 6 stycken av övriga 107 uppfyllde inte miljöbilsdefinitionen.

Indikator TEMA.7.6.8
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt