Andel miljöbilar i nybilsförsäljningen

Indikatorn mäter hur stor andel av de nya bilar som säljs i Stockholms län som är miljöbilar.
Andel av de nya personbilar som säljs som är miljöbilar i Stockholms län.
Mätområde Datum Värde (%)
Totalt 2001 0,9
Totalt 2002 1,1
Totalt 2003 1,5
Totalt 2004 1,9
Totalt 2005 6,6
Totalt 2006 17
Totalt 2007 19
Totalt 2008 37
Totalt 2009 38
Totalt 2010 37
Totalt 2011 40
Totalt 2012 44
Totalt 2013 13
Totalt 2014 21
Totalt 2015 24
Totalt 2016 22
Diesel 2006 0,10
Diesel 2007 1,5
Diesel 2008 3,1
Diesel 2009 6,1
Diesel 2010 14
Diesel 2011 23
Diesel 2012 30
Diesel 2013 6,5
Diesel 2014 14
Diesel 2015 16
Diesel 2016 12
Bensin 2006 1,2
Bensin 2007 2,0
Bensin 2008 2,7
Bensin 2009 5,3
Bensin 2010 5,3
Bensin 2011 5,3
Bensin 2012 7,2
Bensin 2013 0,0
Bensin 2014 0,0
Bensin 2015 0,004
Bensin 2016 0,0
Etanol 2001 0,8
Etanol 2002 1,0
Etanol 2003 1,2
Etanol 2004 1,3
Etanol 2005 4,7
Etanol 2006 12
Etanol 2007 14
Etanol 2008 28
Etanol 2009 21
Etanol 2010 13
Etanol 2011 6,6
Etanol 2012 2,1
Etanol 2013 1,4
Etanol 2014 0,7
Etanol 2015 0,2
Etanol 2016 0,10
Biogas 2001 0,06
Biogas 2002 0,08
Biogas 2003 0,2
Biogas 2004 0,2
Biogas 2005 0,8
Biogas 2006 2,0
Biogas 2007 0,7
Biogas 2008 0,6
Biogas 2009 3,2
Biogas 2010 3,5
Biogas 2011 3,5
Biogas 2012 3,3
Biogas 2013 1,9
Biogas 2014 2,1
Biogas 2015 1,9
Biogas 2016 0,9
Elhybrid 2001 0,08
Elhybrid 2002 0,05
Elhybrid 2003 0,06
Elhybrid 2004 0,4
Elhybrid 2005 1,0
Elhybrid 2006 1,3
Elhybrid 2007 1,5
Elhybrid 2008 2,6
Elhybrid 2009 1,8
Elhybrid 2010 1,6
Elhybrid 2011 1,2
Elhybrid 2012 1,1
Elhybrid 2013 2,3
Elhybrid 2014 2,3
Elhybrid 2015 2,6
Elhybrid 2016 2,9
El och laddhybrid 2010 0,0
El och laddhybrid 2011 0,05
El och laddhybrid 2012 0,5
El och laddhybrid 2013 0,7
El och laddhybrid 2014 2,4
El och laddhybrid 2015 3,4
El och laddhybrid 2016 5,8
Datakälla: Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm, Sammanställning baserad på uppgifter som publicerats i årsrapporterna över fordonsstatistik från Miljöbilar i Stockholm. Denna grundar sig på uppgifter hämtade ur Vägtrafikregistret och förmedlade av SCB.

Kommentar

Diagrammet är uppdaterat t o m 2016.

Under flera år har en allt större andel av de nya bilar som sålts varit miljöbilar. Från januari 2013 har den statliga miljöbilsdefinitionen skärpts. Miljöbilsförsäljningen enligt den nya definitionen låg i början av 2013 kring 10 procent i Stockholms län, och har fram till och med 2015 ökat till 24 procent. Därmed uppfylldes målet för Stockholms stad miljöprogram 2015, som var 20 %.

Statistiken visar på en förändring av fordonsflottans sammansättning. Trenden med en allt större andel snåla dieselbilar och en mindre andel etanolbilar och gasbilar har fortsatt under 2016.

I gruppen El ingår både elbilar (0,7 %) och laddhybrider (4,5 %). I dagsläget är mer än var femte registrerad miljöbil en elbil eller laddhybrid.

Indikator TEMA.7.6.1
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
  • Miljöförvaltningen