Andel miljöbilar i stadens bilflotta

Stockholms stads förvaltningar och bolag leasar och äger bilar för eget bruk. Indikatorn visar andelen av dessa som är miljöbilar enligt den definition som gällde för stadens inköp vid inköpstillfället. I redovisningen ingår både personbilar och transportfordon. Utrycknings- och specialfordon är undantagna.
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon.
Drivmedel Senaste värdet (%) Datum
Totalt  95,7 2017
Biogas  43,3 2017
El och laddhybrid  22,1 2017
Elhybrid  13,5 2017
Etanol  12,4 2017
Diesel  3,9 2017
Bensin  0,6 2017
Datakälla: Miljöförvaltningen sammanställer data från Leaseplan samt från förvaltningar och bolag.

Kommentar

Stockholms stad har en av landets största miljöbilsflottor, ca 860 bilar. 97 procent av bilarna i stadens egen bilpark var miljöbilar vid årsskiftet 2016, utifrån synsättet att de uppfyllde kraven för miljöbil vid inköpstillfället.
43 % av bilarna är gasbilar. Andelen elfordon är en summering av elbilar (12,2 %) och laddhybrider ( 7,7 %).
Indikator TEMA.7.6.7
Senast uppdaterad: 2018-04-11
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
  • Miljöförvaltningen