Andel miljöbilar i stadens bilflotta

Stockholms stads förvaltningar och bolag leasar och äger bilar för eget bruk. Indikatorn visar andelen av dessa som är miljöbilar enligt den definition som gällde för stadens inköp vid inköpstillfället. I redovisningen ingår både personbilar och transportfordon. Utrycknings- och specialfordon är undantagna.

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon.
Drivmedel Senaste värdet Datum
Totalt 96,5 2016
Biogas 43,1 2016
El 19,9 2016
Elhybrid 15,1 2016
Etanol 13,4 2016
Diesel 3,7 2016
Bensin 1,3 2016
Datakälla: Miljöförvaltningen sammanställer data från Leaseplan samt från förvaltningar och bolag.

Kommentar

Stockholms stad har en av landets största miljöbilsflottor, ca 860 bilar. 97 procent av bilarna i stadens egen bilpark var miljöbilar vid årsskiftet 2016, utifrån synsättet att de uppfyllde kraven för miljöbil vid inköpstillfället.
43 % av bilarna är gasbilar. Andelen elfordon är en summering av elbilar (12,2 %) och laddhybrider ( 7,7 %).

Indikator TEMA.7.6.7
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt