Andel miljöbilar i stadens bilflotta

Stockholms stads förvaltningar och bolag leasar och äger bilar för eget bruk. Indikatorn visar andelen av dessa som är miljöbilar enligt den definition som gällde för stadens inköp vid inköpstillfället. I redovisningen ingår både personbilar och transportfordon. Utrycknings- och specialfordon är undantagna.
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon.
Mätområde Datum Värde (%)
Totalt 2003 47
Totalt 2004 41
Totalt 2005 45
Totalt 2006 54
Totalt 2007 51,4
Totalt 2008 60,3
Totalt 2009 77
Totalt 2010 91,1
Totalt 2011 97,5
Totalt 2012 99
Totalt 2013 97,5
Totalt 2014 97
Totalt 2015 97,1
Totalt 2016 96,5
Totalt 2017 95,7
Totalt 2018 98,2
Diesel 2006 0
Diesel 2007 0
Diesel 2008 0,2
Diesel 2009 0,8
Diesel 2010 1,6
Diesel 2011 6
Diesel 2012 8,3
Diesel 2013 7,5
Diesel 2014 6,1
Diesel 2015 6,4
Diesel 2016 3,7
Diesel 2017 3,9
Diesel 2018 3,1
Bensin 2006 0
Bensin 2007 0,4
Bensin 2008 0,8
Bensin 2009 3,4
Bensin 2010 4,6
Bensin 2011 5
Bensin 2012 6,3
Bensin 2013 4,8
Bensin 2014 3,1
Bensin 2015 1,6
Bensin 2016 1,3
Bensin 2017 0,6
Bensin 2018 0,7
Etanol 2003 26
Etanol 2004 17,5
Etanol 2005 16,6
Etanol 2006 16,8
Etanol 2007 18,5
Etanol 2008 24,3
Etanol 2009 23
Etanol 2010 30,2
Etanol 2011 25,2
Etanol 2012 23,6
Etanol 2013 21,5
Etanol 2014 20,3
Etanol 2015 14,7
Etanol 2016 13,4
Etanol 2017 12,4
Etanol 2018 9,2
Biogas 2003 13
Biogas 2004 13,1
Biogas 2005 15,3
Biogas 2006 22,6
Biogas 2007 17,4
Biogas 2008 23,1
Biogas 2009 41,6
Biogas 2010 46,3
Biogas 2011 51
Biogas 2012 48,8
Biogas 2013 48,1
Biogas 2014 45,8
Biogas 2015 42,6
Biogas 2016 43,1
Biogas 2017 43,3
Biogas 2018 44,7
Elhybrid 2003 6,4
Elhybrid 2004 6,7
Elhybrid 2005 9,3
Elhybrid 2006 11,6
Elhybrid 2007 11,9
Elhybrid 2008 11,4
Elhybrid 2009 7,3
Elhybrid 2010 7,8
Elhybrid 2011 8,4
Elhybrid 2012 5,9
Elhybrid 2013 8
Elhybrid 2014 8,6
Elhybrid 2015 12,8
Elhybrid 2016 15,1
Elhybrid 2017 13,5
Elhybrid 2018 12,1
El och laddhybrid 2003 1,1
El och laddhybrid 2004 3,3
El och laddhybrid 2005 3,4
El och laddhybrid 2006 3,2
El och laddhybrid 2007 3,2
El och laddhybrid 2008 0,5
El och laddhybrid 2009 0,7
El och laddhybrid 2010 0,7
El och laddhybrid 2011 1,8
El och laddhybrid 2012 6,1
El och laddhybrid 2013 7,6
El och laddhybrid 2014 12,6
El och laddhybrid 2015 19
El och laddhybrid 2016 19,9
El och laddhybrid 2017 22,1
El och laddhybrid 2018 25,8
Datakälla: Miljöförvaltningen sammanställer data från Leaseplan samt från förvaltningar och bolag.

Kommentar

Stockholms stad har en av landets största miljöbilsflottor, ca 890 bilar. 98 procent av bilarna i stadens egen bilpark var miljöbilar vid årsskiftet 2018, utifrån synsättet att de uppfyllde kraven för miljöbil vid inköpstillfället.
45 % av bilarna är gasbilar. Andelen elfordon är en summering av elbilar (16,3 %) och laddhybrider ( 9,5 %).
Indikator TEMA.7.6.7
Senast uppdaterad: 2019-09-05
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden