Andel miljöbilar i Stockholmstrafiken

Andel miljöbilar i trafiken i Stockholms län jämfört med riket. Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition.
Område Senaste värdet Datum
Stockholms Län 19,5 2016
Riket 16,1 2016
Datakälla: Andelen i Stockholms län hämtas från Miljöbilar i Stockholms "statistikrapporter" för år 2006 och 2007 och från transportstyrelsen för år 2008-2015. Samtliga bygger i sin tur på uppgifter från Vägtrafikregistret.

Kommentar

Den 1 januari 2013 infördes en strängare miljöbilsdefinition, och nyregistreringen av miljöbilar gick därför ner kraftigt under 2013.

Det bör vara förklaringen till att andelen miljöbilar i Stockholms län gått ner lite under 2013. I riket har de dock ökat stadigt. År 2015 är nivåerna för Stockholms län tillbaka på 2012 års nivåer.

Andelen i Stockholms län är fortfarande högst i Sverige, drygt 20 % högre än i riket som helhet.

Under 2015 utgjorde miljöbilarna 18,8 procent av bilarna i länet och 15,3 procent i Sverige.

Om man jämför kommunvisa siffror från www.trafa.se hamnar Solna i kommuntoppen med 21,9 %. Därefter kommer Stockholm och Göteborg (21,0 %) och Partille (20,9 %).
Indikator TEMA.7.6.3
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Kontakt