Andel miljöbilar i Stockholmstrafiken

Andel miljöbilar i trafiken i Stockholms län jämfört med riket.

Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition.

Mätområde Datum Värde (%)
Stockholms Län 2005 1,4
Stockholms Län 2006 3
Stockholms Län 2007 6
Stockholms Län 2008 9
Stockholms Län 2009 11,5
Stockholms Län 2010 14
Stockholms Län 2011 16,5
Stockholms Län 2012 18,7
Stockholms Län 2013 17,8
Stockholms Län 2014 18
Stockholms Län 2015 18,8
Stockholms Län 2016 19,5
Riket 2008 5
Riket 2009 6,3
Riket 2010 8,7
Riket 2011 11,1
Riket 2012 13,4
Riket 2013 13,8
Riket 2014 15
Riket 2015 15,3
Riket 2016 16,1
Datakälla: Andelen i Stockholms län hämtas från Miljöbilar i Stockholms "statistikrapporter" för år 2006 och 2007 och från transportstyrelsen för år 2008-2015. Samtliga bygger i sin tur på uppgifter från Vägtrafikregistret.

Kommentar

Den 1 januari 2013 infördes en strängare miljöbilsdefinition, och nyregistreringen av miljöbilar gick därför ner kraftigt under 2013.

Det bör vara förklaringen till att andelen miljöbilar i Stockholms län gått ner lite under 2013. I riket har de dock ökat stadigt. År 2015 är nivåerna för Stockholms län tillbaka på 2012 års nivåer.

Andelen i Stockholms län är fortfarande högst i Sverige, drygt 20 % högre än i riket som helhet.

Under 2015 utgjorde miljöbilarna 18,8 procent av bilarna i länet och 15,3 procent i Sverige.

Om man jämför kommunvisa siffror från www.trafa.se hamnar Solna i kommuntoppen med 21,9 %. Därefter kommer Stockholm och Göteborg (21,0 %) och Partille (20,9 %).

Indikator TEMA.7.6.3
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Kontakt
  • Miljöförvaltningen