Andel miljöbilar i Stockholmstrafiken

Andel miljöbilar i trafiken i Stockholms län jämfört med riket. Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition.
Mätområde Datum Värde
Stockholms Län 2005 1,4
Stockholms Län 2006 3
Stockholms Län 2007 6
Stockholms Län 2008 9
Stockholms Län 2009 11,5
Stockholms Län 2010 14
Stockholms Län 2011 16,5
Stockholms Län 2012 18,7
Stockholms Län 2013 17,8
Stockholms Län 2014 18
Stockholms Län 2015 18,8
Riket 2008 5
Riket 2009 6,3
Riket 2010 8,7
Riket 2011 11,1
Riket 2012 13,4
Riket 2013 13,8
Riket 2014 15
Riket 2015 15,3
Datakälla: Andelen i Stockholms län hämtas från Miljöbilar i Stockholms "statistikrapporter" för år 2006 och 2007 och från transportstyrelsen för år 2008-2015. Samtliga bygger i sin tur på uppgifter från Vägtrafikregistret.

Kommentar

Den 1 januari 2013 infördes en strängare miljöbilsdefinition, och nyregistreringen av miljöbilar gick därför ner kraftigt under 2013.

Det bör vara förklaringen till att andelen miljöbilar i Stockholms län gått ner lite under 2013. I riket har de dock ökat stadigt. År 2015 är nivåerna för Stockholms län tillbaka på 2012 års nivåer.

Andelen i Stockholms län är fortfarande högst i Sverige, drygt 20 % högre än i riket som helhet.

Under 2015 utgjorde miljöbilarna 18,8 procent av bilarna i länet och 15,3 procent i Sverige.

Om man jämför kommunvisa siffror från www.trafa.se hamnar Solna i kommuntoppen med 21,9 %. Därefter kommer Stockholm och Göteborg (21,0 %) och Partille (20,9 %).
Indikator TEMA.7.6.3
Senast uppdaterad: 2016-03-21