Andel miljöbränsle i Stockholms län

Indikatorn visar försäljningen av miljöbränsle i Stockholms län relativt andelen fossila drivmedel. Uppföljningen görs på helår och avser energiandel.
Andel sålda förnybara drivmedel i Stockholms län
Datakälla: Rapport från Miljöbilar i Stockholm: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Kommentar

Andelen förnybara bränslen har ökat under flera år.

Bensinförsäljningen minskade med 2,3 procentenheter och dieselförsäljningen minskade med 0,7 procentenheter från 2016 till 2017. Försäljningen av diesel har minskat successivt sedan toppåret 2016 till följd av hårdare lagar om utsläpp. Andelen inblandad HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) minskade med 0,8 procentenheter från 2016 till 2017, antagligen på grund av minskad dieselförsäljning, medan försäljningen av 100% HVO mer än dubblerats med en ökning på 3,4 procentenheter.

Levererad mängd biogas fortsatte att öka i länet, dock långsamt med en ökning på 0,4 procentenheter.

Försäljningen av Etanol (E85 och Etamax D) samt Biodiesel RME (Raps-Metyl-Ester) ligger på fortsatt väldigt låg nivå. I dagsläget finns det bara en bilmodell i nybilsförsäljningen som kan drivas på E85.

Indikator TEMA.7.6.4
Senast uppdaterad: 2020-01-30
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden