Andel miljöbränsle i Stockholms län

Indikatorn visar försäljningen av miljöbränsle i Stockholms län relativt andelen fossila drivmedel.
Andel sålda förnybara drivmedel i Stockholms län
Datakälla: Rapport från Miljöbilar i Stockholm: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Kommentar

Andelen förnybara bränslen har ökat under flera år.

Bensinförsäljningen minskade med 1,9 % och dieselförsäljningen ökade med 7,8 % från 2014 till 2015. Försäljningen av diesel har aldrig varit större sedan sammanställningen började - samma trend som i resten av Sverige. Andelen inblandad HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) ökade med 5,7 procentenheter från 2014 till 2015.

Levererad mängd biogas fortsatte att öka i länet.

Försäljningen av Etanol (E85 och Etamax D) samt Biodiesel RME (Raps-Metyl-Ester) minskade kraftigt under 2015. Det kan till viss del förklaras med de skattehöjningar som lagts på biodrivmedel.

Data för 2017 redovisas i december 2018.

Indikator TEMA.7.6.4
Senast uppdaterad: 2018-03-16
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt