Andel miljöbränsle i Stockholms län

Indikatorn visar försäljningen av miljöbränsle i Stockholms län relativt andelen fossila drivmedel.

Andel sålda förnybara drivmedel i Stockholms län
Drivmedel Senaste värdet Datum
Totalt 27 2016
Etanol 1,4 2016
Etanolinblandning i bensin 1,2 2016
Biogas 2,4 2016
Rapsbränsle 4,6 2016
HVO 17,5 2016
Datakälla: Rapport från Miljöbilar i Stockholm: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm - Sammanställning av statistik för år 2014.

Kommentar

Andelen förnybara bränslen har ökat under flera år.

Bensinförsäljningen minskade med 1,9 % och dieselförsäljningen ökade med 7,8 % från 2014 till 2015. Försäljningen av diesel har aldrig varit större sedan sammanställningen började - samma trend som i resten av Sverige. Andelen inblandad HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) ökade med 5,7 procentenheter från 2014 till 2015.

Levererad mängd biogas fortsatte att öka i länet.

Försäljningen av Etanol (E85 och Etamax D) samt Biodiesel RME (Raps-Metyl-Ester) minskade kraftigt under 2015. Det kan till viss del förklaras med de skattehöjningar som lagts på biodrivmedel.
Indikator TEMA.7.6.4
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt