Andel miljölastbilar i den tunga trafiken i Stockholm

Andel miljölastbilar av den totala tunga trafiken i Stockholms län.

Kommentar

Uppgift för riket saknas för år 2006 och 2007.

Andelen miljölastbilar i Stockholmstrafiken har stadigt ökat, liksom i riket. Ökningen har dock avtagit de senaste tre åren. Andelen miljölastbilar är mer än dubbelt så hög i Stockholms län jämfört med riket som helhet.

Indikator TEMA.7.6.17
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
  • Miljöförvaltningen