Andel miljölastbilar i försäljningen av nya lastbilar

Andel miljölastbilar i försäljningen av nya tunga lastbilar i Stockholms län
Färgruta Fordonsgas
Färgruta Etanol
Färgruta Elhybrid
Färgruta Rapsbränsle
Färgruta El

Kommentar

Andelen miljölastbilar av nyregistrerade tunga fordon har växlat mellan åren och varierat mellan ca två och sju procent, med en topp 2012. Mellan 2012 och 2013 halverades andelen nyregistrerade miljölastbilar och ligger nu kring 3,3 %. Viktigt att poängtera är att staden inte har möjlighet att identifiera och räkna de diesellastbilar som har leverantörens godkännande att drivas med HVO. I samband med framtagande av drivmedelsstatistik under hösten 2015 kommer dock en grov uppskattning om antalet lastbilar drivna med HVO att göras, utifrån levererad mängd HVO till Stockholms län.
Indikator TEMA.7.6.15
Senast uppdaterad: 2016-03-18
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt