Andel miljölastbilar i försäljningen

Andel miljölastbilar i försäljningen av nya tunga lastbilar i Stockholms län
Mätområde Datum Värde (%)
Totalt 2006 2,7
Totalt 2007 1,3
Totalt 2008 1,8
Totalt 2009 3,5
Totalt 2010 4,1
Totalt 2011 2,7
Totalt 2012 6,74
Totalt 2013 3,38
Totalt 2014 3,9
Totalt 2015 3,3
Totalt 2016 3,5
Totalt 2017 4,5
Etanol 2008 0,08
Etanol 2009 0,2
Etanol 2010 0,43
Etanol 2011 0,78
Etanol 2012 1,01
Etanol 2013 0,21
Etanol 2014 0,1
Etanol 2015 0,4
Etanol 2016 1,2
Elhybrid 2011 0,17
Elhybrid 2012 0,3
Elhybrid 2013 0,63
Elhybrid 2015 0
Elhybrid 2016 0,1
El och laddhybrid 2008 0,08
Rapsbränsle 2015 0,3
Rapsbränsle 2016 0
Rapsbränsle 2017 0
Fordonsgas 2006 2,7
Fordonsgas 2007 1,3
Fordonsgas 2008 1,64
Fordonsgas 2009 3,3
Fordonsgas 2010 3,67
Fordonsgas 2011 1,74
Fordonsgas 2012 5,43
Fordonsgas 2013 2,53
Fordonsgas 2014 3,7
Fordonsgas 2015 2,6
Fordonsgas 2016 2,2

Kommentar

Andelen miljölastbilar av nyregistrerade tunga fordon har växlat mellan åren och varierat mellan ca två och sju procent, med en topp 2012. Mellan 2012 och 2016 halverades andelen nyregistrerade miljölastbilar och ligger nu kring 3,5 %. Viktigt att poängtera är att staden inte har möjlighet att identifiera och räkna de diesellastbilar som har leverantörens godkännande att drivas med HVO.
Indikator TEMA.7.6.15
Senast uppdaterad: 2019-04-02
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen