Antal miljöbilar i Stockholmstrafiken

Indikatorn visar antalet personbilar i Stockholms län som är registrerade som miljöbil i vägtrafikregistret. Som miljöbil räknas här fordon som uppfyller den vid tiden för nyregistrering gällande miljöbilsdefinitionen. I statistiken ingår alltså även äldre miljöbilar som inte uppfyller dagens strängare miljöbilsdefiniton.
Antal miljöbilar i trafiken i Stockholms län.
Drivmedel Senaste värdet (bilar) Datum
Totalt  177289 2016
Diesel  75154 2016
Bensin  18730 2016
Etanol  40456 2016
Biogas  12416 2016
Elhybrid  17595 2016
El och laddhybrid  12938 2016
Datakälla: Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm. Sammanställning baserad på uppgifter ur vägtrafikregistret.

Kommentar

Antalet miljöbilar i trafik i länet minskade tillfälligt för år 2013 i samband med att en ny skärpt miljöbilsdefinition trädde ikraft, men ökade igen för 2014.

Siffrorna avser personbilar. Etanolbilarna har minskat sedan 2011, medan el, elhybrid och diesel har ökat.

Indikator TEMA.7.6.2
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
  • Miljöförvaltningen