Antal miljöbilar i Stockholmstrafiken

Indikatorn visar antalet personbilar i Stockholms län som är registrerade som miljöbil i vägtrafikregistret. Som miljöbil räknas här fordon som uppfyller den vid tiden för nyregistrering gällande miljöbilsdefinitionen. I statistiken ingår alltså även äldre miljöbilar som inte uppfyller dagens strängare miljöbilsdefiniton.
Antal miljöbilar i trafiken i Stockholms län.
Mätområde Datum Värde (bilar)
Totalt 2001 670
Totalt 2002 761
Totalt 2003 1284
Totalt 2004 2200
Totalt 2005 10306
Totalt 2006 25222
Totalt 2007 44027
Totalt 2008 73032
Totalt 2009 90870
Totalt 2010 112337
Totalt 2011 132982
Totalt 2012 155017
Totalt 2013 149580
Totalt 2014 156714
Totalt 2015 180834
Totalt 2016 177289
Diesel 2006 129
Diesel 2007 2121
Diesel 2008 4411
Diesel 2009 7618
Diesel 2010 20511
Diesel 2011 39483
Diesel 2012 60798
Diesel 2013 57502
Diesel 2014 63101
Diesel 2015 79024
Diesel 2016 75154
Bensin 2006 1304
Bensin 2007 2981
Bensin 2008 4518
Bensin 2009 7159
Bensin 2010 10916
Bensin 2011 15275
Bensin 2012 20914
Bensin 2013 20186
Bensin 2014 19766
Bensin 2015 19774
Bensin 2016 18730
Etanol 2001 70
Etanol 2002 104
Etanol 2003 659
Etanol 2004 1360
Etanol 2005 6837
Etanol 2006 17958
Etanol 2007 31332
Etanol 2008 54900
Etanol 2009 63698
Etanol 2010 64627
Etanol 2011 58917
Etanol 2012 51634
Etanol 2013 48123
Etanol 2014 45342
Etanol 2015 45513
Etanol 2016 40456
Biogas 2001 450
Biogas 2002 477
Biogas 2003 425
Biogas 2004 500
Biogas 2005 1916
Biogas 2006 3249
Biogas 2007 3639
Biogas 2008 3164
Biogas 2009 5427
Biogas 2010 8485
Biogas 2011 11211
Biogas 2012 12814
Biogas 2013 12621
Biogas 2014 12851
Biogas 2015 14819
Biogas 2016 12416
Elhybrid 2001 150
Elhybrid 2002 180
Elhybrid 2003 200
Elhybrid 2004 340
Elhybrid 2005 1553
Elhybrid 2006 2547
Elhybrid 2007 3951
Elhybrid 2008 6000
Elhybrid 2009 6928
Elhybrid 2010 7755
Elhybrid 2011 8016
Elhybrid 2012 8472
Elhybrid 2013 10064
Elhybrid 2014 12286
Elhybrid 2015 14926
Elhybrid 2016 17595
El och laddhybrid 2006 35
El och laddhybrid 2007 3
El och laddhybrid 2008 39
El och laddhybrid 2009 40
El och laddhybrid 2010 191
El och laddhybrid 2011 80
El och laddhybrid 2012 385
El och laddhybrid 2013 1084
El och laddhybrid 2014 3368
El och laddhybrid 2015 6778
El och laddhybrid 2016 12938
Datakälla: Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm. Sammanställning baserad på uppgifter ur vägtrafikregistret.

Kommentar

Antalet miljöbilar i trafik i länet minskade tillfälligt för år 2013 i samband med att en ny skärpt miljöbilsdefinition trädde ikraft, men ökade igen för 2014.

Siffrorna avser personbilar. Etanolbilarna har minskat sedan 2011, medan el, elhybrid och diesel har ökat.

Indikator TEMA.7.6.2
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
  • Miljöförvaltningen