Antal miljölastbilar i Stockholmstrafiken

Antal miljölastbilar i trafiken i Stockholms län
Färgruta Fordonsgas
Färgruta Etanol
Färgruta Elhybrid
Färgruta El

Kommentar

Antalet miljölastbilar i Stockholms län har stadigt ökat under den senaste femårsperioden till drygt 300 bilar. Det är i huvudsak lastbilar som drivs med fordonsgas. År 2014 utgör de 2 % av lastbilsflottan i länet.
Indikator TEMA.7.6.18
Senast uppdaterad: 2016-01-27
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt