Antal nyregistrerade miljölastbilar i Stockholms län

Antal miljölastbilar i försäljningen av nya lastbilar i Stockholms län.
Drivmedel Senaste värdet Datum
Totalt 51 2016
Fordonsgas 32 2016
Etanol 18 2016
El 1 2008
Elhybrid 1 2016

Kommentar

Antalet nyregistrerade miljölastbilar har växlat under de senaste åren. Mellan 2011 och 2012 fördubblades antalet, och 2012 sticker ut i statistiken.

Gasbilarna är i klar majoritet.
Indikator TEMA.7.6.16
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt