Bussar med förnyelsebara drivmedel

Landstingets totala bränsleförbrukning motsvarar drygt 95 tusen kubikmeter flytande drivmedel, av vilken busstrafiken står för 85 procent.

Antal bussar inom kollektivtrafiken i Stockholms län som drivs med förnyelsebara drivmedel.
Färgruta Etanol
Färgruta Etanolhybrid
Färgruta Biogas
Färgruta RME
Färgruta Bränsleceller
Datakälla: Landstingets miljöredovisning

Kommentar

Totalt fanns det 2114 bussar i SL:s bussflotta 2012 varav 1325 (63%) drivs med förnyelsebara bränslen, en ökning från 33% 2010. Landstingets mål är att 75 procent av busstrafiken ska drivas med förnybara drivmedel vid utgången av 2016.

Indikator TEMA.7.6.11
Senast uppdaterad: 2016-06-17