Bussar med förnyelsebara drivmedel

Landstingets totala bränsleförbrukning motsvarar drygt 95 tusen kubikmeter flytande drivmedel, av vilken busstrafiken står för 85 procent.

Antal bussar inom kollektivtrafiken i Stockholms län som drivs med förnyelsebara drivmedel.
Bussdrivmedel Senaste värdet Datum
Totalt 1325 2012
Etanol 650 2012
Etanolhybrid 6 2009
Biogas 267 2012
RME 408 2012
Bränsleceller 3 2004
Datakälla: Landstingets miljöredovisning

Kommentar

Totalt fanns det 2114 bussar i SL:s bussflotta 2012 varav 1325 (63%) drivs med förnyelsebara bränslen, en ökning från 33% 2010. Landstingets mål är att 75 procent av busstrafiken ska drivas med förnybara drivmedel vid utgången av 2016.

Indikator TEMA.7.6.11
Senast uppdaterad: 2016-06-17