Bussar med förnyelsebara drivmedel

Landstingets totala bränsleförbrukning motsvarar drygt 95 tusen kubikmeter flytande drivmedel, av vilken busstrafiken står för 85 procent.

Antal bussar inom kollektivtrafiken i Stockholms län som drivs med förnyelsebara drivmedel.
Mätområde Datum Värde
Totalt 2003 265
Totalt 2004 271
Totalt 2005 286
Totalt 2006 409
Totalt 2007 441
Totalt 2008 488
Totalt 2009 527
Totalt 2010 676
Totalt 2011 1208
Totalt 2012 1325
Etanol 2003 261
Etanol 2004 247
Etanol 2005 256
Etanol 2006 379
Etanol 2007 390
Etanol 2008 424
Etanol 2009 418
Etanol 2010 545
Etanol 2011 768
Etanol 2012 650
Etanolhybrid 2009 6
Biogas 2003 1
Biogas 2004 21
Biogas 2005 30
Biogas 2006 30
Biogas 2007 51
Biogas 2008 64
Biogas 2009 103
Biogas 2010 131
Biogas 2011 229
Biogas 2012 267
RME 2011 211
RME 2012 408
Bränsleceller 2003 3
Bränsleceller 2004 3
Datakälla: Landstingets miljöredovisning

Kommentar

Totalt fanns det 2114 bussar i SL:s bussflotta 2012 varav 1325 (63%) drivs med förnyelsebara bränslen, en ökning från 33% 2010. Landstingets mål är att 75 procent av busstrafiken ska drivas med förnybara drivmedel vid utgången av 2016.

Indikator TEMA.7.6.11
Senast uppdaterad: 2016-06-17