Miljöbränsle i stadens miljöbilar

Indikatorn visar i hur stor utsträckning (räknat som volymprocent) stadens miljöfordon har tankat miljöbränsle, E85 respektive fordonsgas. Enbart de bilar som kan tankas med både miljöbränsle och ett fossilt bränsle ingår i sammanställningen.
Andel miljöbränsle i stadens miljöbilar
Mätområde Datum Värde (%)
Etanol 2000 65
Etanol 2001 40
Etanol 2002 42
Etanol 2003 53
Etanol 2004 54
Etanol 2005 62
Etanol 2006 69
Etanol 2007 72
Etanol 2008 82
Etanol 2009 87
Etanol 2010 83
Etanol 2011 84
Etanol 2012 88
Etanol 2013 87
Etanol 2014 91
Etanol 2015 88
Etanol 2016 83
Etanol 2017 77
Fordonsgas 2000 25
Fordonsgas 2001 26
Fordonsgas 2002 28
Fordonsgas 2003 25
Fordonsgas 2004 31
Fordonsgas 2005 53
Fordonsgas 2006 52
Fordonsgas 2007 68
Fordonsgas 2008 60
Fordonsgas 2009 74
Fordonsgas 2010 66
Fordonsgas 2011 71
Fordonsgas 2012 77
Fordonsgas 2013 83
Fordonsgas 2014 85
Fordonsgas 2015 83
Fordonsgas 2016 83
Fordonsgas 2017 79
Datakälla: Miljöbilar, Miljöförvaltningen

Kommentar

Under 2016 tankades etanolbilarna till 83 % med E85 och gasbilarna till 83 % med fordonsgas. Det innebär en sänkning för etanolen jämfört med 2015, då miljömålet på 85 % var uppfyllt.
Indikator TEMA.7.6.9
Senast uppdaterad: 2018-04-11
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
  • Miljöförvaltningen