Volym levererad fordonsgas

Nyckeltalet beskriver hur mycket fordonsgas, uppdelat i biogas och naturgas, som sålts i länet under året.
Volym levererad fordonsgas i Stockholms län.
Datakälla: Uppgifterna hämtas från SCB från och med år 2010. För åren 2000-2016 kommer uppgifterna från den årsrapport som Miljöbilar i Stockholm sammanställer varje år.

Kommentar

Det har skett en mycket snabb ökning av försäljningen av fordonsgas i länet. Under 2010 levererades knappt 18 miljoner normalkubikmeter (Nm3) fordonsgas. För 2011 är siffran över 28 miljoner Nm3 och 2013 nästan 40 miljoner Nm3. Under 2015 har mängden sjunkit.

Sedan 2010 har mängden levererad biogas mer än fördubblats. Andelen biogas har dock hela tiden minskat, men 2013 skede ett trendbrott. 2015 ligger andelen på cirka 3/4 biogas.

Indikator TEMA.7.6.13
Senast uppdaterad: 2019-04-02
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen