Volym levererad fordonsgas

Nyckeltalet beskriver hur mycket fordonsgas, uppdelat i biogas och naturgas, som sålts i länet under året.
Volym levererad fordonsgas i Stockholms län.
Mätområde Datum Värde (m³)
Biogas 2000 200000
Biogas 2001 300000
Biogas 2002 367000
Biogas 2003 527000
Biogas 2004 1096000
Biogas 2005 2192000
Biogas 2006 4010000
Biogas 2007 5970000
Biogas 2008 6445000
Biogas 2009 7838750
Biogas 2010 13065400
Biogas 2011 19495700
Biogas 2012 21356000
Biogas 2013 24707000
Biogas 2014 26336000
Biogas 2015 26870000
Biogas 2016 29351000
Naturgas 2006 410000
Naturgas 2007 320000
Naturgas 2008 984000
Naturgas 2009 2926190
Naturgas 2010 4494570
Naturgas 2011 8829640
Naturgas 2012 15859000
Naturgas 2013 15264000
Naturgas 2014 13402000
Naturgas 2015 9373000
Naturgas 2016 10239000
Datakälla: Uppgifterna hämtas från SCB från och med år 2010. För åren 2000-2016 kommer uppgifterna från den årsrapport som Miljöbilar i Stockholm sammanställer varje år.

Kommentar

Det har skett en mycket snabb ökning av försäljningen av fordonsgas i länet. Under 2010 levererades knappt 18 miljoner normalkubikmeter (Nm3) fordonsgas. För 2011 är siffran över 28 miljoner Nm3 och 2013 nästan 40 miljoner Nm3. Under 2015 har mängden sjunkit.

Sedan 2010 har mängden levererad biogas mer än fördubblats. Andelen biogas har dock hela tiden minskat, men 2013 skede ett trendbrott. 2015 ligger andelen på cirka 3/4 biogas.

Indikator TEMA.7.6.13
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
  • Miljöförvaltningen