Andel lättsvaga bilar

Trafikverkets definition av lättsvaga bilar tar hänsyn till både vikt och motorstyrka. Lättsvaga avser bilar som väger högst 1250 kg och samtidigt har en motoreffekt under 85 kW (115 hk).
Andel lätta och svaga bilar i trafik.
Datakälla: SCB/RUS

Kommentar

Andelen lättsvaga bilar minskar kontinuerligt. Andelen är lägre i Stockholm än i länet och riket.
Indikator TEMA.7.5.9
Senast uppdaterad: 2018-04-27
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument