Andel lättsvaga bilar

Trafikverkets definition av lättsvaga bilar tar hänsyn till både vikt och motorstyrka. Lättsvaga avser bilar som väger högst 1250 kg och samtidigt har en motoreffekt under 85 kW (115 hk).
Andel lätta och svaga bilar i trafik.
Mätområde Datum Värde (%)
Stockholm 1998 37
Stockholm 2000 31
Stockholm 2003 25
Stockholm 2004 23
Stockholm 2005 22
Stockholm 2006 20
Stockholm 2007 19
Stockholm 2008 19
Stockholm 2009 18
Stockholm 2010 17
Stockholm 2011 17
Stockholm 2012 16
Stockholm 2013 15
Stockholm 2014 15
Stockholm 2015 14
Stockholm 2016 14
Länet 1998 38
Länet 2000 34
Länet 2003 27
Länet 2004 26
Länet 2005 24
Länet 2006 23
Länet 2007 22
Länet 2008 21
Länet 2009 20
Länet 2010 20
Länet 2011 19
Länet 2012 18
Länet 2013 18
Länet 2014 17
Länet 2015 17
Länet 2016 16
Riket 1998 41
Riket 2000 37
Riket 2003 31
Riket 2004 29
Riket 2005 28
Riket 2006 26
Riket 2007 24
Riket 2008 24
Riket 2009 23
Riket 2010 22
Riket 2011 21
Riket 2012 20
Riket 2013 20
Riket 2014 19
Riket 2015 19
Riket 2016 18
Datakälla: SCB/RUS

Kommentar

Andelen lättsvaga bilar minskar kontinuerligt. Andelen är lägre i Stockholm än i länet och riket.
Indikator TEMA.7.5.9
Senast uppdaterad: 2018-04-27
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument