Andel tungstarka bilar

Trafikverkets definition av tungstarka bilar tar hänsyn till både vikt och motorstyrka. Tungstarka avser bilar som väger över 1500 kg och samtidigt har en motorstyrka på mer än 115 kW (156 hk).
Andel tunga och starka bilar i trafik.
Område Senaste värdet (%) Datum
Stockholm  40 2016
Länet  35 2016
Riket  29 2016
Datakälla: SCB/RUS

Kommentar

Bilarnas vikt och motorstyrka ökar kontinuerligt. Andelen tungstarka bilar är högre i Stockholm än i länet och riket.
Indikator TEMA.7.5.8
Senast uppdaterad: 2018-04-27
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument