Andel tungstarka bilar

Trafikverkets definition av tungstarka bilar tar hänsyn till både vikt och motorstyrka. Tungstarka avser bilar som väger över 1500 kg och samtidigt har en motorstyrka på mer än 115 kW (156 hk).
Andel tunga och starka bilar i trafik.
Mätområde Datum Värde (%)
Stockholm 1998 8,9
Stockholm 2000 14
Stockholm 2003 22
Stockholm 2004 24
Stockholm 2005 25
Stockholm 2006 26
Stockholm 2007 28
Stockholm 2008 28
Stockholm 2009 29
Stockholm 2010 30
Stockholm 2011 32
Stockholm 2012 34
Stockholm 2013 35
Stockholm 2014 37
Stockholm 2015 38
Stockholm 2016 40
Länet 1998 7,4
Länet 2000 12
Länet 2003 18
Länet 2004 20
Länet 2005 22
Länet 2006 23
Länet 2007 25
Länet 2008 25
Länet 2009 26
Länet 2010 27
Länet 2011 29
Länet 2012 30
Länet 2013 31
Länet 2014 33
Länet 2015 34
Länet 2016 35
Riket 1998 4,6
Riket 2000 7,2
Riket 2003 12
Riket 2004 14
Riket 2005 15
Riket 2006 17
Riket 2007 18
Riket 2008 19
Riket 2009 20
Riket 2010 22
Riket 2011 23
Riket 2012 24
Riket 2013 25
Riket 2014 26
Riket 2015 28
Riket 2016 29
Datakälla: SCB/RUS

Kommentar

Bilarnas vikt och motorstyrka ökar kontinuerligt. Andelen tungstarka bilar är högre i Stockholm än i länet och riket.
Indikator TEMA.7.5.8
Senast uppdaterad: 2018-04-27
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument