Bilinnehav

Uppgifterna hämtas från Transportstyrelsens vägtrafikregister och avser personbilar i trafik i län och kommuner efter ägande vid årsskiftet.
Bilinnehav per 1000-invånare
Datakälla: SCB/RUS

Kommentar

Stockholmarnas bilinnehav har ökat med 30 procent sedan 70-talet. Sedan år 2000 har bilinnehavet varit relativt konstant. Stockholmarna har betydligt färre bilar per invånare än genomsnittet för riket.
Indikator TEMA.7.5.7
Senast uppdaterad: 2020-02-19
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument