Bilinnehav

Uppgifterna hämtas från Transportstyrelsens vägtrafikregister och avser personbilar i trafik i län och kommuner efter ägande vid årsskiftet.

Bilinnehav per 1000-invånare
Område Senaste värdet Datum
Stockholm 372 2016
Länet 402 2016
Riket 478 2016
Datakälla: SCB/RUS

Kommentar

Stockholmarnas bilinnehav har ökat med 30 procent sedan 70-talet. Sedan år 2000 har bilinnehavet varit relativt konstant. Stockholmarna har betydligt färre bilar per invånare än genomsnittet för riket.
Indikator TEMA.7.5.7
Senast uppdaterad: 2017-10-06
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument