Bilinnehav

Uppgifterna hämtas från Transportstyrelsens vägtrafikregister och avser personbilar i trafik i län och kommuner efter ägande vid årsskiftet.
Bilinnehav per 1000-invånare
Mätområde Datum Värde (antal/1000 inv)
Stockholm 1974 285
Stockholm 1980 291
Stockholm 1990 354
Stockholm 1995 311
Stockholm 1998 331
Stockholm 2000 366
Stockholm 2003 365
Stockholm 2004 364
Stockholm 2005 362
Stockholm 2006 365
Stockholm 2007 373
Stockholm 2008 370
Stockholm 2009 363
Stockholm 2010 359
Stockholm 2011 362
Stockholm 2012 362
Stockholm 2013 360
Stockholm 2014 362
Stockholm 2015 368
Stockholm 2016 372
Stockholm 2017 375
Länet 1974 291
Länet 1980 301
Länet 1990 366
Länet 1995 344
Länet 1998 371
Länet 2000 392
Länet 2003 401
Länet 2004 403
Länet 2005 402
Länet 2006 401
Länet 2007 403
Länet 2008 400
Länet 2009 393
Länet 2010 390
Länet 2011 392
Länet 2012 391
Länet 2013 390
Länet 2014 393
Länet 2015 398
Länet 2016 402
Länet 2017 404
Riket 1974 309
Riket 1980 347
Riket 1990 419
Riket 1995 411
Riket 1998 442
Riket 2000 450
Riket 2003 454
Riket 2004 457
Riket 2005 459
Riket 2006 461
Riket 2007 464
Riket 2008 463
Riket 2009 461
Riket 2010 461
Riket 2011 464
Riket 2012 466
Riket 2013 467
Riket 2014 471
Riket 2015 479
Riket 2016 478
Riket 2017 480
Datakälla: SCB/RUS

Kommentar

Stockholmarnas bilinnehav har ökat med 30 procent sedan 70-talet. Sedan år 2000 har bilinnehavet varit relativt konstant. Stockholmarna har betydligt färre bilar per invånare än genomsnittet för riket.
Indikator TEMA.7.5.7
Senast uppdaterad: 2018-04-05
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument