Körsträckor med bil per person

Indikatorn visar stockholmarnas körsträckor med bil per invånare. Även resor utanför kommunen ingår. Uppgifterna baseras på bilarnas mätarställningar som registrerats vid bilbesiktningen.

Uppgifterna kommer från Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon och kompletteras med information om de perioder som fordonen inte varit i trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar.

Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.
Område Senaste värdet (mil/invånare) Datum
Stockholm  564 2018
Länet  589 2018
Riket  670 2018
Datakälla: SCB/RUS

Kommentar

Sedan 2015 har Stockholmarnas bilresande ökat med drygt tre procent. Jämfört med nivåerna 2008 har bilresandet minskat. Samma trend gäller även länet.
Indikator TEMA.7.5.6
Senast uppdaterad: 2019-12-20
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument