Körsträckor med bil

Indikatorn visar stockholmarnas körsträckor med bil per invånare. Även resor utanför kommunen ingår. Uppgifterna baseras på bilarnas mätarställningar som registrerats vid bilbesiktningen.

Uppgifterna kommer från Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon och kompletteras med information om de perioder som fordonen inte varit i trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar.

Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.
Datakälla: SCB/RUS

Kommentar

Stockholmarnas bilresande per invånare ökade fram till 2008. Därefter har bilresandet minskat. Samma trend gäller även länet. Stockholmarnas bilresande är mindre än snittet för riket.
Indikator TEMA.7.5.6
Senast uppdaterad: 2018-04-05
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument