Körsträckor med bil

Indikatorn visar stockholmarnas körsträckor med bil per invånare. Även resor utanför kommunen ingår. Uppgifterna baseras på bilarnas mätarställningar som registrerats vid bilbesiktningen.

Uppgifterna kommer från Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon och kompletteras med information om de perioder som fordonen inte varit i trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar.

Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.
Mätområde Datum Värde (mil/invånare)
Stockholm 1999 500
Stockholm 2000 566
Stockholm 2005 565
Stockholm 2008 597
Stockholm 2009 583
Stockholm 2010 562
Stockholm 2011 558
Stockholm 2012 547
Stockholm 2013 543
Stockholm 2014 541
Stockholm 2015 545
Stockholm 2016 558
Länet 1999 569
Länet 2000 594
Länet 2005 616
Länet 2008 624
Länet 2009 606
Länet 2010 590
Länet 2011 585
Länet 2012 574
Länet 2013 567
Länet 2014 570
Länet 2015 577
Länet 2016 587
Riket 1999 640
Riket 2000 659
Riket 2005 681
Riket 2008 672
Riket 2009 672
Riket 2010 667
Riket 2011 667
Riket 2012 658
Riket 2013 652
Riket 2014 655
Riket 2015 663
Riket 2016 673
Datakälla: SCB/RUS

Kommentar

Stockholmarnas bilresande per invånare ökade fram till 2008. Därefter har bilresandet minskat. Samma trend gäller även länet. Stockholmarnas bilresande är mindre än snittet för riket.
Indikator TEMA.7.5.6
Senast uppdaterad: 2018-04-05
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument