Tung trafik i innerstaden

Biltrafik och betalstation
Betalstation för trängselskatt – Klara Strand. Foto: Mikael Ullén

Indikatorn beräknas som genomsnittet per vardagsdygn i oktober av summan av alla passager över trängselskattesnittet, dvs trafik som passerar in eller ut ur staden via en trängselskatteportal. Trafik i Norra länkensystemet, inkl. Roslagsvägen, räknas inte. Med tunga lastbilar menas fordon över 3,5 ton.

Antalet avser genomsnitt per dag (kl. 6:30-18:30) de 4 veckorna närmast före höstlovet, dvs vecka 40-43.

Passager över trängselskattesnittet, tunga lastbilar och bussar
Datakälla: Trängselskattesystemet (Trafikverket/Transportstyrelsen) samt trafikkontorets trafikdatabas.
Indikator TEMA.7.5.15
Senast uppdaterad: 2020-01-09