Fordonspassager över olika trafiksnitt

Varje år i oktober genomför trafikkontoret mätningar och analyser av trafiksituationen i Stockholm. Trafikflöden mäts dels med mobil utrustning som placeras ut under mätperioden och dels med fasta mätstationer som registrerar fordonspassager kontinuerligt under hela året.
Antal fordonspassager per dygn i Stockholm
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Trafiken över innerstadssnittet har minskat jämfört med nivåerna under 90-talet och första halvan av 00-talet. De senaste åren viker kurvan dock upp något.

Regioncentrumsnittet ändrade definition 2015 på grund av nya E18.

Indikator TEMA.7.5.2
Senast uppdaterad: 2018-08-24
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Artiklar

Om trafiksnitt

Vid beräkning av trafikflöden har Stockholms delats in i olika trafiksnitt.