Fordonspassager över olika trafiksnitt

Varje år i oktober genomför trafikkontoret mätningar och analyser av trafiksituationen i Stockholm. Trafikflöden mäts dels med mobil utrustning som placeras ut under mätperioden och dels med fasta mätstationer som registrerar fordonspassager kontinuerligt under hela året.

Antal fordonspassager per dygn i Stockholm
Färgruta Innerstadssnittet
Färgruta Regioncentrumsnittet ny definition
Färgruta Regioncentrumsnittet (t o m 2014)
Färgruta Saltsjö-Mälarsnittet
Färgruta Citysnittet
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Trafiken över innerstadssnittet har minskat jämfört med nivåerna under 90-talet och första halvan av 00-talet. De senaste åren viker kurvan dock upp något.

Regioncentrumsnittet ändrade definition 2015 på grund av nya E18.
Indikator TEMA.7.5.2
Senast uppdaterad: 2018-02-02
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt