Fordonspassager över olika trafiksnitt

Varje år i oktober genomför trafikkontoret mätningar och analyser av trafiksituationen i Stockholm. Trafikflöden mäts dels med mobil utrustning som placeras ut under mätperioden och dels med fasta mätstationer som registrerar fordonspassager kontinuerligt under hela året.

Antal fordonspassager per dygn i Stockholm
Färgruta Innerstadssnittet
Färgruta Regioncentrumsnittet
Färgruta Saltsjö-Mälarsnittet
Färgruta Citysnittet
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Trafiken över innerstadssnittet har minskat med drygt 20 procent jämfört med nivåerna under 90-talet och första halvan av 00-talet. 2012 minskar trafiken ytterligare något jämfört med föregående år.

Trafiken över regioncentrumsnittet var som högst 2007 respektive 2011 och hade då ökat med 17 procent jämfört med nivåerna under 90-talet. Men 2012 bröts trenden och trafiken minskade kraftigt jämfört med föregående år.
Indikator TEMA.7.5.2
Senast uppdaterad: 2016-09-21
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt