Fordonspassager över olika trafiksnitt

Varje år i oktober genomför trafikkontoret mätningar och analyser av trafiksituationen i Stockholm. Trafikflöden mäts dels med mobil utrustning som placeras ut under mätperioden och dels med fasta mätstationer som registrerar fordonspassager kontinuerligt under hela året.
Antal fordonspassager per dygn i Stockholm
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Trafiken över innerstadssnittet har minskat jämfört med nivåerna under 90-talet och första halvan av 00-talet. Norra länken avlastar ytterligare vilket syns tydligt när mätningarna inte längre registrerar genomfartstrafik i Norra länken.

I centrala Stockholm fortsätter trafiken att minska, där Klarabergsgatan och Fredsgatan stängts för trafik och flera vägarbeten och fastighetsprojekt påverkar lokalt.

Regioncentrumsnittets definition ändrades 2015 på grund av nya E18. Samtidigt började Norra länken tas i bruk vilket också gav ett tillskott av trafik. Efter 2017 har trafiken över regioncentrumsittet minskat både 2018 och 2019.

Indikator TEMA.7.5.2
Senast uppdaterad: 2020-04-30
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Artiklar

Om trafiksnitt

Vid beräkning av trafikflöden har Stockholms delats in i olika trafiksnitt.