Fordonspassager över olika trafiksnitt

Varje år i oktober genomför trafikkontoret mätningar och analyser av trafiksituationen i Stockholm. Trafikflöden mäts dels med mobil utrustning som placeras ut under mätperioden och dels med fasta mätstationer som registrerar fordonspassager kontinuerligt under hela året.

Antal fordonspassager per dygn i Stockholm
Mätområde Datum Värde
Innerstadssnittet 1991 539000
Innerstadssnittet 1995 545000
Innerstadssnittet 1996 550000
Innerstadssnittet 1997 544000
Innerstadssnittet 1998 558000
Innerstadssnittet 1999 570000
Innerstadssnittet 2000 572000
Innerstadssnittet 2001 569000
Innerstadssnittet 2002 558000
Innerstadssnittet 2003 564000
Innerstadssnittet 2004 562000
Innerstadssnittet 2005 529000
Innerstadssnittet 2006 498000
Innerstadssnittet 2007 468000
Innerstadssnittet 2008 465000
Innerstadssnittet 2009 467000
Innerstadssnittet 2010 460000
Innerstadssnittet 2011 442000
Innerstadssnittet 2012 439000
Innerstadssnittet 2013 437000
Innerstadssnittet 2014 442000
Innerstadssnittet 2015 487000
Innerstadssnittet 2016 503000
Innerstadssnittet 2017 504000
Citysnittet 1995 341000
Citysnittet 1996 331000
Citysnittet 1997 328000
Citysnittet 1998 316000
Citysnittet 2000 325000
Citysnittet 2001 330000
Citysnittet 2002 320000
Citysnittet 2003 308000
Citysnittet 2004 286000
Citysnittet 2005 278000
Citysnittet 2006 273000
Citysnittet 2007 260000
Citysnittet 2008 263000
Citysnittet 2009 254000
Citysnittet 2010 253000
Citysnittet 2011 254000
Citysnittet 2012 249000
Citysnittet 2013 252000
Citysnittet 2014 243000
Citysnittet 2015 242000
Citysnittet 2016 239000
Citysnittet 2017 249000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 1991 719000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 1995 749000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 1996 769000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 1997 782000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 1998 810000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 1999 808000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2000 823000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2001 834000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2002 850000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2003 856000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2004 870000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2005 886000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2006 897000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2007 904000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2008 898000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2009 893000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2010 892000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2011 904000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2012 866000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2013 889000
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 2014 897000
Regioncentrumsnittet ny definition 2015 901000
Regioncentrumsnittet ny definition 2016 956000
Regioncentrumsnittet ny definition 2017 979000
Saltsjö-Mälarsnittet 1995 311000
Saltsjö-Mälarsnittet 1996 313000
Saltsjö-Mälarsnittet 1997 316000
Saltsjö-Mälarsnittet 1998 322000
Saltsjö-Mälarsnittet 1999 322000
Saltsjö-Mälarsnittet 2000 334000
Saltsjö-Mälarsnittet 2001 338000
Saltsjö-Mälarsnittet 2002 344000
Saltsjö-Mälarsnittet 2003 336000
Saltsjö-Mälarsnittet 2005 336000
Saltsjö-Mälarsnittet 2006 327000
Saltsjö-Mälarsnittet 2007 328000
Saltsjö-Mälarsnittet 2008 326000
Saltsjö-Mälarsnittet 2009 324000
Saltsjö-Mälarsnittet 2010 324000
Saltsjö-Mälarsnittet 2011 315000
Saltsjö-Mälarsnittet 2012 304000
Saltsjö-Mälarsnittet 2013 310000
Saltsjö-Mälarsnittet 2014 302000
Saltsjö-Mälarsnittet 2015 315000
Saltsjö-Mälarsnittet 2016 309000
Saltsjö-Mälarsnittet 2017 311000
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Trafiken över innerstadssnittet har minskat jämfört med nivåerna under 90-talet och första halvan av 00-talet. De senaste åren viker kurvan dock upp något.

Regioncentrumsnittet ändrade definition 2015 på grund av nya E18.
Indikator TEMA.7.5.2
Senast uppdaterad: 2018-02-02
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt