Fordonspassager över olika trafiksnitt

Varje år i oktober genomför trafikkontoret mätningar och analyser av trafiksituationen i Stockholm. Trafikflöden mäts dels med mobil utrustning som placeras ut under mätperioden och dels med fasta mätstationer som registrerar fordonspassager kontinuerligt under hela året.
Antal fordonspassager per dygn i Stockholm
Mätområde Datum Värde (Fordon/dygn)
Innerstadssnittet 1991-2014 1991 539000
Innerstadssnittet 1991-2014 1995 545000
Innerstadssnittet 1991-2014 1996 550000
Innerstadssnittet 1991-2014 1997 544000
Innerstadssnittet 1991-2014 1998 558000
Innerstadssnittet 1991-2014 1999 570000
Innerstadssnittet 1991-2014 2000 572000
Innerstadssnittet 1991-2014 2001 569000
Innerstadssnittet 1991-2014 2002 558000
Innerstadssnittet 1991-2014 2003 564000
Innerstadssnittet 1991-2014 2004 562000
Innerstadssnittet 1991-2014 2005 529000
Innerstadssnittet 1991-2014 2006 498000
Innerstadssnittet 1991-2014 2007 468000
Innerstadssnittet 1991-2014 2008 465000
Innerstadssnittet 1991-2014 2009 467000
Innerstadssnittet 1991-2014 2010 460000
Innerstadssnittet 1991-2014 2011 442000
Innerstadssnittet 1991-2014 2012 439000
Innerstadssnittet 1991-2014 2013 437000
Innerstadssnittet 1991-2014 2014 442000
Innerstadssnittet före 1991 1976 517000
Innerstadssnittet före 1991 1977 503000
Innerstadssnittet före 1991 1978 503000
Innerstadssnittet före 1991 1979 491000
Innerstadssnittet före 1991 1980 481000
Innerstadssnittet före 1991 1981 468000
Innerstadssnittet före 1991 1982 471000
Innerstadssnittet före 1991 1983 484000
Innerstadssnittet före 1991 1984 506000
Innerstadssnittet före 1991 1985 536000
Innerstadssnittet före 1991 1986 560000
Innerstadssnittet före 1991 1987 590000
Innerstadssnittet före 1991 1988 605000
Innerstadssnittet före 1991 1989 618000
Innerstadssnittet före 1991 1990 597000
Innerstadssnittet efter 2015 2015 487000
Innerstadssnittet efter 2015 2016 503000
Innerstadssnittet efter 2015 2017 504000
Citysnittet 1976 340000
Citysnittet 1977 342000
Citysnittet 1978 332000
Citysnittet 1979 315000
Citysnittet 1980 306000
Citysnittet 1981 298000
Citysnittet 1982 289000
Citysnittet 1983 300000
Citysnittet 1984 318000
Citysnittet 1985 331000
Citysnittet 1986 331000
Citysnittet 1987 345000
Citysnittet 1988 355000
Citysnittet 1989 367000
Citysnittet 1990 365000
Citysnittet 1991 347000
Citysnittet 1995 341000
Citysnittet 1996 331000
Citysnittet 1997 328000
Citysnittet 1998 316000
Citysnittet 2000 325000
Citysnittet 2001 330000
Citysnittet 2002 320000
Citysnittet 2003 308000
Citysnittet 2004 286000
Citysnittet 2005 278000
Citysnittet 2006 273000
Citysnittet 2007 260000
Citysnittet 2008 263000
Citysnittet 2009 254000
Citysnittet 2010 253000
Citysnittet 2011 254000
Citysnittet 2012 249000
Citysnittet 2013 252000
Citysnittet 2014 243000
Citysnittet 2015 242000
Citysnittet 2016 239000
Citysnittet 2017 249000
Regioncentrumsnittet före 2015 1976 516000
Regioncentrumsnittet före 2015 1977 533000
Regioncentrumsnittet före 2015 1978 537000
Regioncentrumsnittet före 2015 1979 544000
Regioncentrumsnittet före 2015 1980 537000
Regioncentrumsnittet före 2015 1981 530000
Regioncentrumsnittet före 2015 1982 536000
Regioncentrumsnittet före 2015 1983 559000
Regioncentrumsnittet före 2015 1984 601000
Regioncentrumsnittet före 2015 1985 613000
Regioncentrumsnittet före 2015 1986 662000
Regioncentrumsnittet före 2015 1987 686000
Regioncentrumsnittet före 2015 1988 710000
Regioncentrumsnittet före 2015 1989 728000
Regioncentrumsnittet före 2015 1990 717000
Regioncentrumsnittet före 2015 1991 719000
Regioncentrumsnittet före 2015 1995 749000
Regioncentrumsnittet före 2015 1996 769000
Regioncentrumsnittet före 2015 1997 782000
Regioncentrumsnittet före 2015 1998 810000
Regioncentrumsnittet före 2015 1999 808000
Regioncentrumsnittet före 2015 2000 823000
Regioncentrumsnittet före 2015 2001 834000
Regioncentrumsnittet före 2015 2002 850000
Regioncentrumsnittet före 2015 2003 856000
Regioncentrumsnittet före 2015 2004 870000
Regioncentrumsnittet före 2015 2005 886000
Regioncentrumsnittet före 2015 2006 897000
Regioncentrumsnittet före 2015 2007 904000
Regioncentrumsnittet före 2015 2008 898000
Regioncentrumsnittet före 2015 2009 893000
Regioncentrumsnittet före 2015 2010 892000
Regioncentrumsnittet före 2015 2011 904000
Regioncentrumsnittet före 2015 2012 866000
Regioncentrumsnittet före 2015 2013 889000
Regioncentrumsnittet före 2015 2014 897000
Regioncentrumsnittet efter 2015 2015 901000
Regioncentrumsnittet efter 2015 2016 956000
Regioncentrumsnittet efter 2015 2017 979000
Saltsjö-Mälarsnittet 1976 273000
Saltsjö-Mälarsnittet 1977 269000
Saltsjö-Mälarsnittet 1978 265000
Saltsjö-Mälarsnittet 1979 256000
Saltsjö-Mälarsnittet 1980 255000
Saltsjö-Mälarsnittet 1981 249000
Saltsjö-Mälarsnittet 1982 247000
Saltsjö-Mälarsnittet 1983 252000
Saltsjö-Mälarsnittet 1984 263000
Saltsjö-Mälarsnittet 1985 274000
Saltsjö-Mälarsnittet 1986 289000
Saltsjö-Mälarsnittet 1987 303000
Saltsjö-Mälarsnittet 1988 310000
Saltsjö-Mälarsnittet 1989 323000
Saltsjö-Mälarsnittet 1990 312000
Saltsjö-Mälarsnittet 1991 304000
Saltsjö-Mälarsnittet 1995 311000
Saltsjö-Mälarsnittet 1996 313000
Saltsjö-Mälarsnittet 1997 316000
Saltsjö-Mälarsnittet 1998 322000
Saltsjö-Mälarsnittet 1999 322000
Saltsjö-Mälarsnittet 2000 334000
Saltsjö-Mälarsnittet 2001 338000
Saltsjö-Mälarsnittet 2002 344000
Saltsjö-Mälarsnittet 2003 336000
Saltsjö-Mälarsnittet 2005 336000
Saltsjö-Mälarsnittet 2006 327000
Saltsjö-Mälarsnittet 2007 328000
Saltsjö-Mälarsnittet 2008 326000
Saltsjö-Mälarsnittet 2009 324000
Saltsjö-Mälarsnittet 2010 324000
Saltsjö-Mälarsnittet 2011 315000
Saltsjö-Mälarsnittet 2012 304000
Saltsjö-Mälarsnittet 2013 310000
Saltsjö-Mälarsnittet 2014 302000
Saltsjö-Mälarsnittet 2015 315000
Saltsjö-Mälarsnittet 2016 309000
Saltsjö-Mälarsnittet 2017 311000
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Trafiken över innerstadssnittet har minskat jämfört med nivåerna under 90-talet och första halvan av 00-talet. De senaste åren viker kurvan dock upp något.

Regioncentrumsnittet ändrade definition 2015 på grund av nya E18.

Indikator TEMA.7.5.2
Senast uppdaterad: 2018-08-24
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Artiklar

Om trafiksnitt

Vid beräkning av trafikflöden har Stockholms delats in i olika trafiksnitt.