Trängselskattesnittet, årsvärden

Indikatorn visar årsmedelvärden för antalet passager per dygn vid betalstationerna för trängselskatt.

Trängselskatt tas ut för svenskregistrerade fordon och infördes permanent i Stockholms innerstad den 1 augusti 2007. Trängselskatten syftar till att minska trängseln och därmed förbättra miljön. Passager registreras på vardagar utom lördagar kl 06.00–19.00. Ingen trängselskatt tas ut under juli månad.

Fordonspassager per dygn över trängselskattesnittet - årsmedelvärden
Färgruta Utan trängselskatt
Färgruta Med trängselskatt
Datakälla: Transportstyrelsen

Kommentar

Biltrafiken över avgiftssnittet har minskat med 21 procent sedan 2005. Trängselskatten infördes först på försök under sju månader 2006, och därefter permanent sedan augusti 2007. Under 2006 och 2007 redovisas därför siffror både för perioden med trängselskatt och för perioden utan trängselskatt. Under perioden med trängselskatt (röd kurva) ökade först biltrafiken några procent fram till 2010 men var under 2014 åter på samma låga nivåer som under försöket med trängselskatt 2006.

Observera att trängselskattesnittet har ändrad defintion sedan 2015 pga Norra länken.
Indikator TEMA.7.5.1
Senast uppdaterad: 2017-06-15
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt