Trängselskattesnittet, årsvärden

Biltrafik och betalstation
Betalstation för trängselskatt – Klara Strand. Foto: Mikael UllénIndikatorn visar medelvärden per dag (exkl juli) för antalet passager vid betalstationerna för trängselskatt till Stockholms innerstad under helgfria vardagar. Från 2005 till augusti 2015 ingår alla passager mellan kl kl 06.00-19.00, därefter ingår endast passager mellan kl 06.30-18.30. Dessutom ersattes flera betalstationer av nya i anslutning till Norra länken så att det går att passera genom Norra länken utan att betala trängselskatt. Därför är statistiken uppdelad i en period före och en period efter Norra länken.
Fordonspassager över trängselskattesnittet - årsmedelvärden
Datakälla: Transportstyrelsen

Kommentar

Biltrafiken över avgiftssnittet har minskat med 21 procent sedan 2005. Trängselskatten infördes först på försök under sju månader 2006, och därefter permanent sedan augusti 2007. Under 2006 och 2007 redovisas därför siffror både för perioden med trängselskatt och för perioden utan trängselskatt. Under perioden med trängselskatt (röd kurva) ökade först biltrafiken några procent fram till 2010 men var under 2014 åter på samma låga nivåer som under försöket med trängselskatt 2006. Efter Norra länken öppnade har antalet passage minskat något varje år.

Observera att trängselskattesnittet har ändrad defintion sedan 2015 pga Norra länken.

Indikator TEMA.7.5.1
Senast uppdaterad: 2020-03-10
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt