Distansarbete


Fler arbetar hemifrån. Foto: Nick TurnerNyckeltalet visar andelen stockholmare som ersätter resan till arbete/skola med distansarbete minst en dag i veckan.
Andel stockholmare som minst en dag i veckan ersätter resan till arbete/skola med distansarbete.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

En tredjedel av invånarna uppger att man arbetar på distans ibland, varav 21 procent gjorde det minst en dag i veckan. Det är en kraftig ökning jämfört med 2013, då det var 11 procent.
Indikator TEMA.7.1.13
Senast uppdaterad: 2017-10-27
Tema