Invånare som kör bil från bilpool

Indikatorn visar andelen stockholmare som uppger att de kör bil från bilpool.
Andel invånare som kör bil från bilpool.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.7.1.8
Senast uppdaterad: 2017-06-07
Tema