Miljöanpassad körstil

Indikatorn visar andelen stockholmare som uppger att de oftast eller alltid kör medvetet miljövänligt.
Andel invånare som alltid eller oftast kör medvetet miljövänligt
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.7.1.9
Senast uppdaterad: 2017-06-07
Tema