Dödsolyckor per olyckstyp

Under 2016 omkom fem personer i trafikrelaterade olyckor, vilket är två personer färre än kommunens senaste tioårssnitt och det lägsta antalet sedan STRADA:s start. Sett som andel av samtliga dödsfall inom kommunen utgör trafikolyckorna en mycket liten del; 0,07 procent . Under 2016 omkom tre bilister, en cyklist och en mopedist i Stockholm.

Den vanligaste olyckstypen bland omkomna är historiskt sett fotgängare som blivit påkörda av motorfordon. Under de senaste tio åren har de stått för 29 procent av Stockholms trafikolyckor med dödlig utgång. Under 2016 omkom inga fotgängare i trafikolyckor.

Näst vanligaste dödsolyckan i Stockholm är singelolyckor med motorfordon (23 procent), vilken också är den mest förekommande olycksrubriceringen vid självmord. Under 2016 omkom tre personer i denna olycksform.

Dödsolyckor per olyckstyp
Datakälla: STRADA (olyckor)

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor. Under de senaste tio åren har totalt 22 dödsfall, motsvarande 21 procent av samtliga dödsolyckor, räknats som icke-officiell olycksstatistik.

Antalet omkomna är statistiskt säkerställt och därför finns inget bortfall.

Indikator TEMA.7.7.2
Senast uppdaterad: 2017-11-30
Kontakt