Dödsolyckor per olyckstyp

2017 var dessvärre ett år där ovanligt många, totalt 16 personer, omkom till följd av en trafikolycka i Stockholm. Senast så höga siffror uppmättes var under år 2007. Sett som andel av samtliga dödsfall inom kommunen utgör trafikolyckorna en mycket liten del; 0,2 %. Under 2017 omkom sju fotgängare, fyra bilister, tre motorcyklister och två cyklister i Stockholm.

Den vanligaste olyckstypen bland omkomna är historiskt sett fotgängare som blivit påkörda av motorfordon. Under de senaste tio åren har de stått för 30 % av Stockholms trafikolyckor med dödlig utgång. Under 2017 omkom sex personer i en sådan olycka.

Näst vanligaste dödsolyckan i Stockholm är singelolyckor med motorfordon (26 %), vilken också är den mest förekommande olycksrubriceringen vid självmord. Under 2017 omkom sex personer i denna olycksform, varav en av dessa orsakades av sjukdom.

Under de senaste två åren har Trafikverket sett en nationell uppåtgående trend vad gäller antalet omkomna i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. Enligt Trafikverkets granskning har alkohol och/eller droger konstaterats i en tredjedel av stadens dödsolyckor under perioden 2006-2017. Under 2017 var motsvarande andel 38 %. Ett betydande antal av dödsolyckorna som sker inom staden beror på faktorer som Trafikkontoret har liten eller mycket liten påverkan på. Till dessa hör sjukdom och grov vårdslöshet i trafik, som t.ex. framfart i mycket höga hastigheter, rödljuskörning, smitning från poliskontroll samt drog- och/eller rattfylla.

Dödsolyckor per olyckstyp
Datakälla: STRADA (olyckor)

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor. Under de senaste tio åren har totalt 24 dödsfall, motsvarande 23 % av samtliga dödsolyckor i Stockholm, räknats som icke-officiell olycksstatistik.

Antalet omkomna är statistiskt säkerställt och därför finns inget bortfall.

Indikator TEMA.7.7.2
Senast uppdaterad: 2018-09-11
Kontakt