Trafikolyckor per olyckstyp

Det finns många olika kategorier trafikolyckor, men ett par av dem dominerar helhetsbilden. Stockholms tre vanligaste olyckor är fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor med motorfordon samt cykel singelolyckor. Tillsammans står de för två av tre trafikolyckor som sker i staden.

Antalet inrapporterade olyckor ökade med 7 % jämfört med 2018. Den största ökningen syns i kategorin Övrigt. Denna markanta ökning beror på det höga antalet inrapporterade olyckor med elsparkcyklar - ett fordon som introducerades på Stockholms gator först under hösten 2018 och som oftast kategoriseras som en Övrigt-olycka då rapportörerna inte har några riktlinjer för hur dessa ska rapporteras in. Av den anledningen särredovisas inte elsparkcykel som en trafikantkategori i diagrammet nedan. Under 2019 rapporterades minst* 307 olyckor med elsparkcykel in till STRADA. För mer fördjupning om olyckor med elsparkcykel, följ länken nedan.

Fallolyckan är den absolut vanligaste olyckan som sker i samhället, även i trafikmiljö. En av tre trafikolyckor i Stockholms stad är en fallolycka. I de allra flesta fall skadas fotgängaren måttligt eller lindrigt. Olyckorna är starkt väderberoende och sker oftast pga halka. Även om fallolyckorna är kraftigt säsongsbetonade, sker de året runt. Dessa året-runt-olyckor kan bero på alltifrån ojämnt underlag, sviktande hälsa till dåligt underhåll eller bristande uppmärksamhet.

Upphinnandeolyckorna med motorfordon är den näst vanligaste trafikolyckstypen i Stockholm och sker när ett eller flera motorfordon kör på framförvarande fordon eftersom de inte hunnit stanna i tid. Denna typ av olyckor är starkt kopplade till platser där trafikflödet är som störst och under tider då risken för köbildning är som värst, vilket gör att större vägar såsom Essingeleden, Drottningholmsvägen, Södertäljevägen, Södra länken och Nynäsvägen är särskilt drabbade.

Singelolyckor med cykel är den tredje vanligaste olyckstypen i Stockholm och har under de senaste fem åren i genomsnitt stått för 16 % av samtliga trafikskadade och 61 % av de skadade cyklisterna. Singelolyckornas uppkomst beror på olika saker, och i många fall går det inte att specifikt urskilja varför. I de fall då orsak har angetts mer ingående är vägarnas underhåll och utformning, föremål på vägarna samt cyklistens beteende och interaktion med cykeln vanligt förekommande.

Här redovisas antalet trafikolyckor fördelat på olyckstyp i text och siffror.
Mätområde Datum Värde (stycken)
Totalt 2005 1580
Totalt 2006 1774
Totalt 2007 1977
Totalt 2008 2290
Totalt 2009 2972
Totalt 2010 3807
Totalt 2011 4040
Totalt 2012 4265
Totalt 2013 4291
Totalt 2014 3702
Totalt 2015 4085
Totalt 2016 4178
Totalt 2017 3998
Totalt 2018 3707
Totalt 2019 3957
Fotgängare singel 2005 47
Fotgängare singel 2006 67
Fotgängare singel 2007 214
Fotgängare singel 2008 294
Fotgängare singel 2009 782
Fotgängare singel 2010 1463
Fotgängare singel 2011 1476
Fotgängare singel 2012 1599
Fotgängare singel 2013 1446
Fotgängare singel 2014 1132
Fotgängare singel 2015 1390
Fotgängare singel 2016 1405
Fotgängare singel 2017 1216
Fotgängare singel 2018 1159
Fotgängare singel 2019 1146
Upphinnande-motorfordon 2005 381
Upphinnande-motorfordon 2006 438
Upphinnande-motorfordon 2007 445
Upphinnande-motorfordon 2008 498
Upphinnande-motorfordon 2009 584
Upphinnande-motorfordon 2010 669
Upphinnande-motorfordon 2011 718
Upphinnande-motorfordon 2012 728
Upphinnande-motorfordon 2013 704
Upphinnande-motorfordon 2014 674
Upphinnande-motorfordon 2015 716
Upphinnande-motorfordon 2016 763
Upphinnande-motorfordon 2017 714
Upphinnande-motorfordon 2018 641
Upphinnande-motorfordon 2019 612
Cykel singel 2005 41
Cykel singel 2006 63
Cykel singel 2007 122
Cykel singel 2008 243
Cykel singel 2009 299
Cykel singel 2010 357
Cykel singel 2011 470
Cykel singel 2012 505
Cykel singel 2013 651
Cykel singel 2014 657
Cykel singel 2015 565
Cykel singel 2016 626
Cykel singel 2017 692
Cykel singel 2018 641
Cykel singel 2019 681
Cykel/moped-motorfordon 2005 223
Cykel/moped-motorfordon 2006 248
Cykel/moped-motorfordon 2007 226
Cykel/moped-motorfordon 2008 261
Cykel/moped-motorfordon 2009 268
Cykel/moped-motorfordon 2010 210
Cykel/moped-motorfordon 2011 266
Cykel/moped-motorfordon 2012 287
Cykel/moped-motorfordon 2013 291
Cykel/moped-motorfordon 2014 261
Cykel/moped-motorfordon 2015 268
Cykel/moped-motorfordon 2016 195
Cykel/moped-motorfordon 2017 309
Cykel/moped-motorfordon 2018 311
Cykel/moped-motorfordon 2019 296
Singel-motorfordon 2005 212
Singel-motorfordon 2006 247
Singel-motorfordon 2007 226
Singel-motorfordon 2008 222
Singel-motorfordon 2009 251
Singel-motorfordon 2010 276
Singel-motorfordon 2011 232
Singel-motorfordon 2012 248
Singel-motorfordon 2013 265
Singel-motorfordon 2014 242
Singel-motorfordon 2015 254
Singel-motorfordon 2016 224
Singel-motorfordon 2017 230
Singel-motorfordon 2018 204
Singel-motorfordon 2019 195
Fotgängare-motorfordon 2005 234
Fotgängare-motorfordon 2006 262
Fotgängare-motorfordon 2007 250
Fotgängare-motorfordon 2008 243
Fotgängare-motorfordon 2009 229
Fotgängare-motorfordon 2010 254
Fotgängare-motorfordon 2011 266
Fotgängare-motorfordon 2012 275
Fotgängare-motorfordon 2013 271
Fotgängare-motorfordon 2014 195
Fotgängare-motorfordon 2015 228
Fotgängare-motorfordon 2016 234
Fotgängare-motorfordon 2017 238
Fotgängare-motorfordon 2018 214
Fotgängare-motorfordon 2019 211
Korsande-motorfordon 2005 135
Korsande-motorfordon 2006 138
Korsande-motorfordon 2007 140
Korsande-motorfordon 2008 133
Korsande-motorfordon 2009 104
Korsande-motorfordon 2010 159
Korsande-motorfordon 2011 128
Korsande-motorfordon 2012 150
Korsande-motorfordon 2013 109
Korsande-motorfordon 2014 105
Korsande-motorfordon 2015 129
Korsande-motorfordon 2016 138
Korsande-motorfordon 2017 110
Korsande-motorfordon 2018 85
Korsande-motorfordon 2019 95
Övriga olyckor 2005 88
Övriga olyckor 2006 71
Övriga olyckor 2007 83
Övriga olyckor 2008 129
Övriga olyckor 2009 117
Övriga olyckor 2010 95
Övriga olyckor 2011 116
Övriga olyckor 2012 148
Övriga olyckor 2013 157
Övriga olyckor 2014 109
Övriga olyckor 2015 138
Övriga olyckor 2016 157
Övriga olyckor 2017 131
Övriga olyckor 2018 129
Övriga olyckor 2019 312
Avsvängande motorfordon 2005 66
Avsvängande motorfordon 2006 68
Avsvängande motorfordon 2007 69
Avsvängande motorfordon 2008 74
Avsvängande motorfordon 2009 98
Avsvängande motorfordon 2010 95
Avsvängande motorfordon 2011 93
Avsvängande motorfordon 2012 68
Avsvängande motorfordon 2013 83
Avsvängande motorfordon 2014 64
Avsvängande motorfordon 2015 95
Avsvängande motorfordon 2016 76
Avsvängande motorfordon 2017 73
Avsvängande motorfordon 2018 66
Avsvängande motorfordon 2019 66
Fotgängare-cyklist 2005 26
Fotgängare-cyklist 2006 20
Fotgängare-cyklist 2007 39
Fotgängare-cyklist 2008 38
Fotgängare-cyklist 2009 48
Fotgängare-cyklist 2010 41
Fotgängare-cyklist 2011 69
Fotgängare-cyklist 2012 65
Fotgängare-cyklist 2013 80
Fotgängare-cyklist 2014 64
Fotgängare-cyklist 2015 62
Fotgängare-cyklist 2016 72
Fotgängare-cyklist 2017 60
Fotgängare-cyklist 2018 66
Fotgängare-cyklist 2019 81
Cykel-cykel 2005 8
Cykel-cykel 2006 14
Cykel-cykel 2007 27
Cykel-cykel 2008 31
Cykel-cykel 2009 58
Cykel-cykel 2010 45
Cykel-cykel 2011 48
Cykel-cykel 2012 65
Cykel-cykel 2013 75
Cykel-cykel 2014 83
Cykel-cykel 2015 85
Cykel-cykel 2016 86
Cykel-cykel 2017 73
Cykel-cykel 2018 80
Cykel-cykel 2019 121
Omkörning-motorfordon 2005 76
Omkörning-motorfordon 2006 82
Omkörning-motorfordon 2007 72
Omkörning-motorfordon 2008 59
Omkörning-motorfordon 2009 52
Omkörning-motorfordon 2010 53
Omkörning-motorfordon 2011 66
Omkörning-motorfordon 2012 46
Omkörning-motorfordon 2013 71
Omkörning-motorfordon 2014 48
Omkörning-motorfordon 2015 93
Omkörning-motorfordon 2016 67
Omkörning-motorfordon 2017 80
Omkörning-motorfordon 2018 53
Omkörning-motorfordon 2019 60
Moped singel 2005 17
Moped singel 2006 25
Moped singel 2007 45
Moped singel 2008 45
Moped singel 2009 52
Moped singel 2010 47
Moped singel 2011 62
Moped singel 2012 45
Moped singel 2013 50
Moped singel 2014 43
Moped singel 2015 33
Moped singel 2016 35
Moped singel 2017 37
Moped singel 2018 39
Moped singel 2019 48
Möte-motorfordon 2005 26
Möte-motorfordon 2006 31
Möte-motorfordon 2007 19
Möte-motorfordon 2008 20
Möte-motorfordon 2009 30
Möte-motorfordon 2010 43
Möte-motorfordon 2011 33
Möte-motorfordon 2012 36
Möte-motorfordon 2013 38
Möte-motorfordon 2014 25
Möte-motorfordon 2015 29
Möte-motorfordon 2016 27
Möte-motorfordon 2017 35
Möte-motorfordon 2018 19
Möte-motorfordon 2019 33
Datakälla: STRADA (olyckor)

Kommentar

  • Antalet säkerställda olyckor med elsparkcykel för år 2019 är 188, men kan vara flera. Då elsparkcykeln är ett relativt nytt fordon finns den inte som sökbar trafikantkategori i STRADA uttagswebb. Därför måste filtrering av dessa göras manuellt och då finns ett visst tolkningsutrymme som gör att elskoter samt sparkcykel skulle kunna räknas in som elsparkcykel om inte närmare beskrivning görs. I denna sammanställning inkluderas de inte som elsparkcykelolyckor.

Observera att antalet olyckor inte är detsamma som antalet skadade personer då det kan skadadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den trafikolyckan blivit rapporterad av polis eller den skadade uppsökt sjukvård och tillåtit registrering.

2015-nu
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.

Indikator TEMA.7.7.3
Senast uppdaterad: 2020-05-15
Kontakt