Svackdike

Svackdike
Illustration: WRS

Ett svackdike är ett grunt gräsklätt dike som löper utmed en väg för att rena dagvattnet och minska risken för översvämningar. När vattnet rinner av asfalten samlas grus och partiklar i diket innan det leds vidare till dagvattenledningarna.

Svackdiken tar hand om och renar vatten som rinner av vägar och andra hårda ytor. Det är uppbyggt som ett svagt sluttande gräsdike utmed vägen. I första hand är svackdiken ett effektivt sätt att snabbt få bort regnvatten från gatorna och minska risken för översvämningar. Men det kan också bidra till rening av vattnet. När vattnet rinner genom gräsdiket samlas sand och grova partiklar upp innan vattnet rinner vidare, antingen till dagvattennätet eller till någon annan typ av reningsanläggning.

De passar också bra till att förvara snö på vintern, eftersom de kan avleda smältvattnet på våren på ett effektivt sätt. En annan fördel är att staden blir grönare.

Svackdiken behöver underhållas med gräsklippning, renhållning och rensning av sediment.

Artikel TEMA.3.11.
Senast uppdaterad: 2017-06-27

Läs mer