Algblomning vid strandbad

Miljöförvaltningen kontrollerar potentiellt toxiska cyanobakterier (blå-gröna alger), genom planktonprover och fältobservationer. Under sommaren 2014 utfördes algprovtagning vid följande strandbad: Brunnsviksbadet, Långsjöbadet, Farsta strandbad, Hökarängsbadet, Trekantsbadet.
Andel provtagningsplatser där algblomning indikerats.
Datakälla: Miljöförvaltningens årsrapporter "Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad".

Kommentar

Under sommaren 2015 utfördes algprovtagning vid Brunnsviksbadet, Hökarängsbadet, Långsjöbadet, Farstastrandsbadet och sjön Trekanten. Ingen av dessa badplatser visade tendenser till algblomning.

På grund av det soliga och varma vädret i slutet av sommaren 2014 har 4 av 5 badplatser uppvisat höga halter av cyanobakterier, dock inte i en sådan koncentration att baden behövt stängas. Badande insjuknade i magsjuka efter bad i Långsjön, orsaken konstaterades vara den pågående algblomningen.

Även under 2013 uppmättes höga halter av cyanobakterier vid ett flertal bad. Orsaken till de förhöjda halterna var troligen det soliga och varma vädret under andra halvan av sommaren. Under åren 2010-2012 noterades ingen algblomning vid baden.

Indikator TEMA.3.4.10
Senast uppdaterad: 2016-10-21
Kontakt
Tema