Badande vid Stockholms strandbad

Indikatorn visar i hur stor utsträckning som stockholmarna utnyttjar strandbaden i Stockholms stad.
Andel invånare som ofta eller ibland badar vid Stockholms stads strandbad under sommarhalvåret
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Skarpnäck  51 2013
Hässelby-Vällingby  50 2013
Bromma  49 2013
Hägersten-Liljeholmen  47 2013
Farsta  45 2013
Skärholmen  44 2013
Kungsholmen  41 2013
Spånga-Tensta  39 2013
Älvsjö  39 2013
Hela Stockholm  35 2016
Enskede-Årsta-Vantör  34 2013
Södermalm  30 2013
Norrmalm  29 2013
Rinkeby-Kista  29 2013
Östermalm  20 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Precis som tidigare år svarar 9 procent att de ofta brukar bada vid Stockholms stads strandbad. 26 procent svarar att de badar ibland, medan 35 procent svarar att de aldrig gör det. Det har inte skett några större förändringar i frågan sedan föregående undersökning.
Indikator TEMA.3.4.4
Senast uppdaterad: 2018-10-12
Kontakt

Artiklar