Badande vid Stockholms strandbad

Indikatorn visar i hur stor utsträckning som stockholmarna utnyttjar strandbaden i Stockholms stad.

Andel invånare som ofta eller ibland badar vid Stockholms stads strandbad under sommarhalvåret
Stadsdel Senaste värdet Datum
Skarpnäck 51 2013
Hässelby-Vällingby 50 2013
Bromma 49 2013
Hägersten-Liljeholmen 47 2013
Farsta 45 2013
Skärholmen 44 2013
Kungsholmen 41 2013
Spånga-Tensta 39 2013
Älvsjö 39 2013
Hela Stockholm 35 2016
Enskede-Årsta-Vantör 34 2013
Södermalm 30 2013
Norrmalm 29 2013
Rinkeby-Kista 29 2013
Östermalm 20 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Precis som tidigare år svarar 9 procent att de ofta brukar bada vid Stockholms stads strandbad. 26 procent svarar att de badar ibland, medan 35 procent svarar att de aldrig gör det. Det har inte skett några större förändringar i frågan sedan föregående undersökning.
Indikator TEMA.3.4.4
Senast uppdaterad: 2017-06-16
Kontakt

Artiklar