Badande vid Stockholms strandbad

Indikatorn visar i hur stor utsträckning som stockholmarna utnyttjar strandbaden i Stockholms stad.
Andel invånare som ofta eller ibland badar vid Stockholms stads strandbad under sommarhalvåret
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2007 33
Hela Stockholm 2010 35
Hela Stockholm 2013 38
Hela Stockholm 2016 35
Bromma 2007 46
Bromma 2010 49
Bromma 2013 49
Enskede-Årsta-Vantör 2007 29
Enskede-Årsta-Vantör 2010 30
Enskede-Årsta-Vantör 2013 34
Farsta 2007 32
Farsta 2010 42
Farsta 2013 45
Hägersten-Liljeholmen 2007 43
Hägersten-Liljeholmen 2010 47
Hägersten-Liljeholmen 2013 47
Hässelby-Vällingby 2007 47
Hässelby-Vällingby 2010 46
Hässelby-Vällingby 2013 50
Kungsholmen 2007 36
Kungsholmen 2010 42
Kungsholmen 2013 41
Norrmalm 2007 23
Norrmalm 2010 24
Norrmalm 2013 29
Rinkeby-Kista 2007 25
Rinkeby-Kista 2010 31
Rinkeby-Kista 2013 29
Skarpnäck 2007 46
Skarpnäck 2010 38
Skarpnäck 2013 51
Skärholmen 2007 36
Skärholmen 2010 39
Skärholmen 2013 44
Spånga-Tensta 2007 33
Spånga-Tensta 2010 36
Spånga-Tensta 2013 39
Södermalm 2007 29
Södermalm 2010 31
Södermalm 2013 30
Älvsjö 2007 32
Älvsjö 2010 36
Älvsjö 2013 39
Östermalm 2007 11
Östermalm 2010 16
Östermalm 2013 20
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Precis som tidigare år svarar 9 procent att de ofta brukar bada vid Stockholms stads strandbad. 26 procent svarar att de badar ibland, medan 35 procent svarar att de aldrig gör det. Det har inte skett några större förändringar i frågan sedan föregående undersökning.
Indikator TEMA.3.4.4
Senast uppdaterad: 2018-10-12
Kontakt

Artiklar