Badvattenkvalitet vid Stockholms strandbad

Person som dyker från en klippa
Långholmens klippbad vid Riddarfjärden. Foto Henrik Trygg

Badvattnet vid stadens 31 officiella strandbad kontrolleras regelbundet av Miljöförvaltningen eller av konsult upphandlad av stadsdelsförvaltningarna. 24 av Stockholms strandbad klassas som EU-bad på grund av att de i genomsnitt har fler än 200 badande per dag.

Två olika typer av bakterier analyseras. Dessa indikerar om det skett någon form av förorening av vattnet, till exempel ett avloppsutsläpp. Utifrån bakteriehalt klassas vattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Diagrammet visar andelen tjänliga prov totalt och per badplats.

Andel badvattenprov utan anmärkning (årsvärden).
Mätområde Datum Värde (%)
Alla bad 1996 78
Alla bad 1997 77
Alla bad 1998 79
Alla bad 1999 72
Alla bad 2000 83
Alla bad 2001 83
Alla bad 2002 82
Alla bad 2003 83
Alla bad 2004 76
Alla bad 2005 79
Alla bad 2006 65
Alla bad 2007 72
Alla bad 2008 84
Alla bad 2009 87
Alla bad 2010 87
Alla bad 2011 75
Alla bad 2012 85
Alla bad 2013 80
Alla bad 2014 83
Alla bad 2015 89
Alla bad 2016 86
Alla bad 2017 79
Alla bad 2018 79
Alla bad 2019 72
Brunnsviksbadet 1996 67
Brunnsviksbadet 1997 75
Brunnsviksbadet 1998 100
Brunnsviksbadet 1999 100
Brunnsviksbadet 2000 88
Brunnsviksbadet 2001 75
Brunnsviksbadet 2002 67
Brunnsviksbadet 2003 89
Brunnsviksbadet 2004 78
Brunnsviksbadet 2005 75
Brunnsviksbadet 2006 75
Brunnsviksbadet 2007 88
Brunnsviksbadet 2008 71
Brunnsviksbadet 2009 86
Brunnsviksbadet 2010 86
Brunnsviksbadet 2011 67
Brunnsviksbadet 2012 100
Brunnsviksbadet 2013 100
Brunnsviksbadet 2014 88
Brunnsviksbadet 2015 100
Brunnsviksbadet 2016 75
Brunnsviksbadet 2017 100
Brunnsviksbadet 2018 100
Brunnsviksbadet 2019 100
Ekhagens bad 1996 100
Ekhagens bad 1997 63
Ekhagens bad 1998 14
Ekhagens bad 1999 57
Ekhagens bad 2000 88
Ekhagens bad 2001 75
Ekhagens bad 2002 63
Ekhagens bad 2003 56
Ekhagens bad 2004 56
Ekhagens bad 2005 56
Ekhagens bad 2006 63
Ekhagens bad 2007 78
Ekhagens bad 2008 78
Ekhagens bad 2009 100
Ekhagens bad 2010 86
Ekhagens bad 2011 50
Ekhagens bad 2012 88
Ekhagens bad 2013 71
Ekhagens bad 2014 70
Ekhagens bad 2015 70
Ekhagens bad 2016 70
Ekhagens bad 2017 100
Ekhagens bad 2018 67
Ekhagens bad 2019 86
Farsta strandbad 1996 100
Farsta strandbad 1997 71
Farsta strandbad 1998 86
Farsta strandbad 1999 50
Farsta strandbad 2000 88
Farsta strandbad 2001 75
Farsta strandbad 2002 63
Farsta strandbad 2003 75
Farsta strandbad 2004 100
Farsta strandbad 2005 78
Farsta strandbad 2006 56
Farsta strandbad 2007 75
Farsta strandbad 2008 67
Farsta strandbad 2009 71
Farsta strandbad 2010 100
Farsta strandbad 2011 63
Farsta strandbad 2012 86
Farsta strandbad 2013 40
Farsta strandbad 2014 88
Farsta strandbad 2015 88
Farsta strandbad 2016 100
Farsta strandbad 2017 71
Farsta strandbad 2018 83
Farsta strandbad 2019 75
Flatenbadet, allmänna 1996 100
Flatenbadet, allmänna 1997 100
Flatenbadet, allmänna 1998 100
Flatenbadet, allmänna 1999 100
Flatenbadet, allmänna 2000 100
Flatenbadet, allmänna 2001 88
Flatenbadet, allmänna 2002 100
Flatenbadet, allmänna 2003 88
Flatenbadet, allmänna 2004 100
Flatenbadet, allmänna 2005 86
Flatenbadet, allmänna 2006 75
Flatenbadet, allmänna 2007 100
Flatenbadet, allmänna 2008 88
Flatenbadet, allmänna 2009 100
Flatenbadet, allmänna 2010 100
Flatenbadet, allmänna 2011 86
Flatenbadet, allmänna 2012 86
Flatenbadet, allmänna 2013 100
Flatenbadet, allmänna 2014 100
Flatenbadet, allmänna 2015 88
Flatenbadet, allmänna 2016 100
Flatenbadet, allmänna 2017 100
Flatenbadet, allmänna 2018 100
Flatenbadet, allmänna 2019 100
Flatenbadet, barnbadet 1996 100
Flatenbadet, barnbadet 1997 100
Flatenbadet, barnbadet 1998 100
Flatenbadet, barnbadet 1999 100
Flatenbadet, barnbadet 2000 88
Flatenbadet, barnbadet 2001 100
Flatenbadet, barnbadet 2002 88
Flatenbadet, barnbadet 2003 88
Flatenbadet, barnbadet 2004 100
Flatenbadet, barnbadet 2005 88
Flatenbadet, barnbadet 2006 100
Flatenbadet, barnbadet 2007 88
Flatenbadet, barnbadet 2008 86
Flatenbadet, barnbadet 2009 86
Flatenbadet, barnbadet 2010 100
Flatenbadet, barnbadet 2011 100
Flatenbadet, barnbadet 2012 100
Flatenbadet, barnbadet 2013 100
Flatenbadet, barnbadet 2014 100
Flatenbadet, barnbadet 2015 100
Flatenbadet, barnbadet 2016 100
Flatenbadet, barnbadet 2017 100
Flatenbadet, barnbadet 2018 100
Flatenbadet, barnbadet 2019 100
Fredhällsbadet 2009 100
Fredhällsbadet 2010 100
Fredhällsbadet 2011 75
Fredhällsbadet 2012 100
Fredhällsbadet 2013 100
Fredhällsbadet 2014 100
Fredhällsbadet 2015 88
Fredhällsbadet 2016 100
Fredhällsbadet 2017 100
Fredhällsbadet 2018 100
Fredhällsbadet 2019 100
Gröndals Brygga (Ormberget) 2009 100
Gröndals Brygga (Ormberget) 2010 100
Gröndals Brygga (Ormberget) 2011 100
Gröndals Brygga (Ormberget) 2012 71
Gröndals Brygga (Ormberget) 2013 78
Gröndals Brygga (Ormberget) 2014 100
Gröndals Brygga (Ormberget) 2015 100
Gröndals Brygga (Ormberget) 2016 100
Gröndals Brygga (Ormberget) 2017 100
Gröndals Brygga (Ormberget) 2018 100
Gröndals Brygga (Ormberget) 2019 56
Örnberget (Hägerstenshamnen) 2009 100
Örnberget (Hägerstenshamnen) 2010 100
Örnberget (Hägerstenshamnen) 2011 100
Örnberget (Hägerstenshamnen) 2012 100
Örnberget (Hägerstenshamnen) 2013 100
Örnberget (Hägerstenshamnen) 2014 100
Örnberget (Hägerstenshamnen) 2015 100
Örnberget (Hägerstenshamnen) 2016 100
Örnberget (Hägerstenshamnen) 2017 86
Örnberget (Hägerstenshamnen) 2018 100
Örnberget (Hägerstenshamnen) 2019 100
Hässelby allmänna bad 1996 100
Hässelby allmänna bad 1997 71
Hässelby allmänna bad 1998 88
Hässelby allmänna bad 1999 100
Hässelby allmänna bad 2000 88
Hässelby allmänna bad 2001 70
Hässelby allmänna bad 2002 100
Hässelby allmänna bad 2003 100
Hässelby allmänna bad 2004 100
Hässelby allmänna bad 2005 100
Hässelby allmänna bad 2006 75
Hässelby allmänna bad 2007 100
Hässelby allmänna bad 2008 100
Hässelby allmänna bad 2009 83
Hässelby allmänna bad 2010 100
Hässelby allmänna bad 2011 100
Hässelby allmänna bad 2012 86
Hässelby allmänna bad 2013 100
Hässelby allmänna bad 2014 100
Hässelby allmänna bad 2015 86
Hässelby allmänna bad 2016 86
Hässelby allmänna bad 2017 100
Hässelby allmänna bad 2018 100
Hässelby allmänna bad 2019 100
Hässelby strandbad 2011 30
Hässelby strandbad 2012 67
Hässelby strandbad 2013 83
Hässelby strandbad 2014 54
Hässelby strandbad 2015 86
Hässelby strandbad 2016 57
Hässelby strandbad 2017 50
Hässelby strandbad 2018 50
Hässelby strandbad 2019 56
Hökarängsbadet 1996 57
Hökarängsbadet 1997 43
Hökarängsbadet 1998 71
Hökarängsbadet 1999 29
Hökarängsbadet 2000 78
Hökarängsbadet 2001 63
Hökarängsbadet 2002 78
Hökarängsbadet 2003 44
Hökarängsbadet 2004 86
Hökarängsbadet 2005 63
Hökarängsbadet 2006 44
Hökarängsbadet 2007 25
Hökarängsbadet 2008 88
Hökarängsbadet 2009 100
Hökarängsbadet 2010 83
Hökarängsbadet 2011 63
Hökarängsbadet 2012 100
Hökarängsbadet 2013 75
Hökarängsbadet 2014 88
Hökarängsbadet 2015 100
Hökarängsbadet 2016 100
Hökarängsbadet 2017 86
Hökarängsbadet 2018 100
Hökarängsbadet 2019 100
Johannesdalsbadet 1996 100
Johannesdalsbadet 1997 89
Johannesdalsbadet 1998 86
Johannesdalsbadet 1999 88
Johannesdalsbadet 2000 100
Johannesdalsbadet 2001 63
Johannesdalsbadet 2002 88
Johannesdalsbadet 2003 100
Johannesdalsbadet 2004 83
Johannesdalsbadet 2005 100
Johannesdalsbadet 2006 63
Johannesdalsbadet 2007 70
Johannesdalsbadet 2008 88
Johannesdalsbadet 2009 75
Johannesdalsbadet 2010 100
Johannesdalsbadet 2011 75
Johannesdalsbadet 2012 100
Johannesdalsbadet 2013 100
Johannesdalsbadet 2014 88
Johannesdalsbadet 2015 100
Johannesdalsbadet 2016 100
Johannesdalsbadet 2017 75
Johannesdalsbadet 2018 60
Johannesdalsbadet 2019 62
Kaananbadet 1996 76
Kaananbadet 1997 88
Kaananbadet 1998 100
Kaananbadet 1999 69
Kaananbadet 2000 69
Kaananbadet 2001 100
Kaananbadet 2002 88
Kaananbadet 2003 65
Kaananbadet 2004 65
Kaananbadet 2005 87
Kaananbadet 2006 93
Kaananbadet 2007 87
Kaananbadet 2008 87
Kaananbadet 2009 77
Kaananbadet 2010 92
Kaananbadet 2011 73
Kaananbadet 2012 83
Kaananbadet 2013 70
Kaananbadet 2014 74
Kaananbadet 2015 93
Kaananbadet 2016 92
Kaananbadet 2017 69
Kaananbadet 2018 75
Kaananbadet 2019 92
Kristinebergs strand 2015 88
Kristinebergs strand 2016 75
Kristinebergs strand 2017 62
Kristinebergs strand 2018 67
Kristinebergs strand 2019 56
Lilla Essingenbadet 1996 100
Lilla Essingenbadet 1997 75
Lilla Essingenbadet 1998 100
Lilla Essingenbadet 1999 100
Lilla Essingenbadet 2000 88
Lilla Essingenbadet 2001 100
Lilla Essingenbadet 2002 100
Lilla Essingenbadet 2003 100
Lilla Essingenbadet 2004 100
Lilla Essingenbadet 2005 100
Lilla Essingenbadet 2006 86
Lilla Essingenbadet 2007 88
Lilla Essingenbadet 2008 100
Lilla Essingenbadet 2009 100
Lilla Essingenbadet 2010 86
Lilla Essingenbadet 2011 100
Lilla Essingenbadet 2012 100
Lilla Essingenbadet 2013 86
Lilla Essingenbadet 2014 100
Lilla Essingenbadet 2015 86
Lilla Essingenbadet 2016 100
Lilla Essingenbadet 2017 71
Lilla Essingenbadet 2018 100
Lilla Essingenbadet 2019 100
Långholmens klippbad 1996 100
Långholmens klippbad 1997 100
Långholmens klippbad 1998 100
Långholmens klippbad 1999 88
Långholmens klippbad 2000 100
Långholmens klippbad 2001 67
Långholmens klippbad 2002 100
Långholmens klippbad 2003 100
Långholmens klippbad 2004 100
Långholmens klippbad 2005 88
Långholmens klippbad 2006 100
Långholmens klippbad 2007 75
Långholmens klippbad 2008 100
Långholmens klippbad 2009 100
Långholmens klippbad 2010 75
Långholmens klippbad 2011 100
Långholmens klippbad 2012 86
Långholmens klippbad 2013 83
Långholmens klippbad 2014 88
Långholmens klippbad 2015 88
Långholmens klippbad 2016 88
Långholmens klippbad 2017 86
Långholmens klippbad 2018 100
Långholmens klippbad 2019 50
Långholmens strandbad 1996 88
Långholmens strandbad 1997 88
Långholmens strandbad 1998 88
Långholmens strandbad 1999 50
Långholmens strandbad 2000 75
Långholmens strandbad 2001 89
Långholmens strandbad 2002 77
Långholmens strandbad 2003 75
Långholmens strandbad 2004 75
Långholmens strandbad 2005 78
Långholmens strandbad 2006 88
Långholmens strandbad 2007 63
Långholmens strandbad 2008 100
Långholmens strandbad 2009 86
Långholmens strandbad 2010 75
Långholmens strandbad 2011 50
Långholmens strandbad 2012 86
Långholmens strandbad 2013 83
Långholmens strandbad 2014 78
Långholmens strandbad 2015 88
Långholmens strandbad 2016 88
Långholmens strandbad 2017 78
Långholmens strandbad 2018 67
Långholmens strandbad 2019 46
Långsjöbadet 1996 79
Långsjöbadet 1997 89
Långsjöbadet 1998 100
Långsjöbadet 1999 63
Långsjöbadet 2000 88
Långsjöbadet 2001 75
Långsjöbadet 2002 88
Långsjöbadet 2003 100
Långsjöbadet 2004 67
Långsjöbadet 2005 50
Långsjöbadet 2006 63
Långsjöbadet 2007 18
Långsjöbadet 2008 100
Långsjöbadet 2009 75
Långsjöbadet 2010 86
Långsjöbadet 2011 75
Långsjöbadet 2012 86
Långsjöbadet 2013 78
Långsjöbadet 2014 100
Långsjöbadet 2015 88
Långsjöbadet 2016 100
Långsjöbadet 2017 100
Långsjöbadet 2018 86
Långsjöbadet 2019 42
Lövstabadet 1996 100
Lövstabadet 1997 75
Lövstabadet 1998 86
Lövstabadet 1999 71
Lövstabadet 2000 88
Lövstabadet 2001 100
Lövstabadet 2002 88
Lövstabadet 2003 100
Lövstabadet 2004 67
Lövstabadet 2005 100
Lövstabadet 2006 70
Lövstabadet 2007 71
Lövstabadet 2008 100
Lövstabadet 2009 100
Lövstabadet 2010 100
Lövstabadet 2011 100
Lövstabadet 2012 83
Lövstabadet 2013 75
Lövstabadet 2014 100
Lövstabadet 2015 100
Lövstabadet 2016 86
Lövstabadet 2017 100
Lövstabadet 2018 86
Lövstabadet 2019 100
Maltesholmsbadet 1996 64
Maltesholmsbadet 1997 76
Maltesholmsbadet 1998 88
Maltesholmsbadet 1999 82
Maltesholmsbadet 2000 65
Maltesholmsbadet 2001 84
Maltesholmsbadet 2002 76
Maltesholmsbadet 2003 82
Maltesholmsbadet 2004 61
Maltesholmsbadet 2005 93
Maltesholmsbadet 2006 82
Maltesholmsbadet 2007 75
Maltesholmsbadet 2008 74
Maltesholmsbadet 2009 92
Maltesholmsbadet 2010 86
Maltesholmsbadet 2011 53
Maltesholmsbadet 2012 64
Maltesholmsbadet 2013 92
Maltesholmsbadet 2014 67
Maltesholmsbadet 2015 74
Maltesholmsbadet 2016 73
Maltesholmsbadet 2017 53
Maltesholmsbadet 2018 59
Maltesholmsbadet 2019 48
Minnebergsbadet 1997 50
Minnebergsbadet 1998 71
Minnebergsbadet 1999 29
Minnebergsbadet 2000 63
Minnebergsbadet 2001 78
Minnebergsbadet 2002 75
Minnebergsbadet 2003 56
Minnebergsbadet 2004 55
Minnebergsbadet 2005 88
Minnebergsbadet 2006 63
Minnebergsbadet 2007 50
Minnebergsbadet 2008 100
Minnebergsbadet 2009 60
Minnebergsbadet 2010 86
Minnebergsbadet 2011 100
Minnebergsbadet 2012 75
Minnebergsbadet 2013 38
Minnebergsbadet 2014 60
Minnebergsbadet 2015 88
Minnebergsbadet 2016 86
Minnebergsbadet 2017 56
Minnebergsbadet 2018 75
Minnebergsbadet 2019 86
Mälarhöjdsbadet 1996 92
Mälarhöjdsbadet 1997 94
Mälarhöjdsbadet 1998 94
Mälarhöjdsbadet 1999 88
Mälarhöjdsbadet 2000 94
Mälarhöjdsbadet 2001 94
Mälarhöjdsbadet 2002 89
Mälarhöjdsbadet 2003 100
Mälarhöjdsbadet 2004 85
Mälarhöjdsbadet 2005 88
Mälarhöjdsbadet 2006 75
Mälarhöjdsbadet 2007 76
Mälarhöjdsbadet 2008 93
Mälarhöjdsbadet 2009 100
Mälarhöjdsbadet 2010 100
Mälarhöjdsbadet 2011 100
Mälarhöjdsbadet 2012 86
Mälarhöjdsbadet 2013 92
Mälarhöjdsbadet 2014 78
Mälarhöjdsbadet 2015 100
Mälarhöjdsbadet 2016 86
Mälarhöjdsbadet 2017 75
Mälarhöjdsbadet 2018 72
Mälarhöjdsbadet 2019 80
Skrubba strandbad 2009 86
Skrubba strandbad 2010 86
Skrubba strandbad 2011 100
Skrubba strandbad 2012 100
Skrubba strandbad 2013 100
Skrubba strandbad 2014 100
Skrubba strandbad 2015 88
Skrubba strandbad 2016 100
Skrubba strandbad 2017 100
Skrubba strandbad 2018 100
Skrubba strandbad 2019 100
Sköndalsbadet 1996 100
Sköndalsbadet 1997 100
Sköndalsbadet 1998 88
Sköndalsbadet 1999 100
Sköndalsbadet 2000 88
Sköndalsbadet 2001 88
Sköndalsbadet 2002 88
Sköndalsbadet 2003 100
Sköndalsbadet 2004 100
Sköndalsbadet 2005 88
Sköndalsbadet 2006 88
Sköndalsbadet 2007 86
Sköndalsbadet 2008 63
Sköndalsbadet 2009 100
Sköndalsbadet 2010 100
Sköndalsbadet 2011 67
Sköndalsbadet 2012 100
Sköndalsbadet 2013 86
Sköndalsbadet 2014 67
Sköndalsbadet 2015 88
Sköndalsbadet 2016 100
Sköndalsbadet 2017 86
Sköndalsbadet 2018 57
Sköndalsbadet 2019 62
Smedsuddsbadet 1996 54
Smedsuddsbadet 1997 53
Smedsuddsbadet 1998 69
Smedsuddsbadet 1999 63
Smedsuddsbadet 2000 88
Smedsuddsbadet 2001 83
Smedsuddsbadet 2002 84
Smedsuddsbadet 2003 81
Smedsuddsbadet 2004 79
Smedsuddsbadet 2005 88
Smedsuddsbadet 2006 58
Smedsuddsbadet 2007 58
Smedsuddsbadet 2008 76
Smedsuddsbadet 2009 86
Smedsuddsbadet 2010 67
Smedsuddsbadet 2011 50
Smedsuddsbadet 2012 78
Smedsuddsbadet 2013 58
Smedsuddsbadet 2014 78
Smedsuddsbadet 2015 93
Smedsuddsbadet 2016 75
Smedsuddsbadet 2017 86
Smedsuddsbadet 2018 57
Smedsuddsbadet 2019 39
Solviksbadet 1996 100
Solviksbadet 1997 67
Solviksbadet 1998 71
Solviksbadet 1999 57
Solviksbadet 2000 88
Solviksbadet 2001 88
Solviksbadet 2002 93
Solviksbadet 2003 100
Solviksbadet 2004 100
Solviksbadet 2005 88
Solviksbadet 2006 100
Solviksbadet 2007 86
Solviksbadet 2008 100
Solviksbadet 2009 86
Solviksbadet 2010 100
Solviksbadet 2011 100
Solviksbadet 2012 100
Solviksbadet 2013 86
Solviksbadet 2014 88
Solviksbadet 2015 100
Solviksbadet 2016 100
Solviksbadet 2017 100
Solviksbadet 2018 75
Solviksbadet 2019 100
Stora Essingenbadet 2000 88
Stora Essingenbadet 2001 100
Stora Essingenbadet 2002 85
Stora Essingenbadet 2003 100
Stora Essingenbadet 2004 78
Stora Essingenbadet 2005 100
Stora Essingenbadet 2006 100
Stora Essingenbadet 2007 100
Stora Essingenbadet 2008 100
Stora Essingenbadet 2009 100
Stora Essingenbadet 2010 86
Stora Essingenbadet 2011 100
Stora Essingenbadet 2012 100
Stora Essingenbadet 2013 86
Stora Essingenbadet 2014 100
Stora Essingenbadet 2015 100
Stora Essingenbadet 2016 100
Stora Essingenbadet 2017 100
Stora Essingenbadet 2018 100
Stora Essingenbadet 2019 100
Sätra strandbad 1996 85
Sätra strandbad 1997 69
Sätra strandbad 1998 44
Sätra strandbad 1999 63
Sätra strandbad 2000 81
Sätra strandbad 2001 83
Sätra strandbad 2002 38
Sätra strandbad 2003 81
Sätra strandbad 2004 33
Sätra strandbad 2005 53
Sätra strandbad 2006 32
Sätra strandbad 2007 65
Sätra strandbad 2008 57
Sätra strandbad 2009 71
Sätra strandbad 2010 85
Sätra strandbad 2011 79
Sätra strandbad 2012 93
Sätra strandbad 2013 86
Sätra strandbad 2014 93
Sätra strandbad 2015 78
Sätra strandbad 2016 80
Sätra strandbad 2017 54
Sätra strandbad 2018 88
Sätra strandbad 2019 75
Tanto strandbad 2010 63
Tanto strandbad 2011 86
Tanto strandbad 2012 71
Tanto strandbad 2013 30
Tanto strandbad 2014 70
Tanto strandbad 2015 100
Tanto strandbad 2016 45
Tanto strandbad 2017 86
Tanto strandbad 2018 86
Tanto strandbad 2019 86
Trekantsbadet 1996 50
Trekantsbadet 1997 88
Trekantsbadet 1998 50
Trekantsbadet 1999 57
Trekantsbadet 2000 75
Trekantsbadet 2001 63
Trekantsbadet 2002 75
Trekantsbadet 2003 86
Trekantsbadet 2004 83
Trekantsbadet 2005 75
Trekantsbadet 2006 44
Trekantsbadet 2007 88
Trekantsbadet 2008 88
Trekantsbadet 2009 100
Trekantsbadet 2010 100
Trekantsbadet 2011 63
Trekantsbadet 2012 43
Trekantsbadet 2013 75
Trekantsbadet 2014 88
Trekantsbadet 2015 88
Trekantsbadet 2016 88
Trekantsbadet 2017 100
Trekantsbadet 2018 100
Trekantsbadet 2019 86
Ängbybadet 1996 68
Ängbybadet 1997 69
Ängbybadet 1998 59
Ängbybadet 1999 63
Ängbybadet 2000 69
Ängbybadet 2001 74
Ängbybadet 2002 88
Ängbybadet 2003 72
Ängbybadet 2004 76
Ängbybadet 2005 50
Ängbybadet 2006 32
Ängbybadet 2007 75
Ängbybadet 2008 88
Ängbybadet 2009 79
Ängbybadet 2010 73
Ängbybadet 2011 61
Ängbybadet 2012 81
Ängbybadet 2013 86
Ängbybadet 2014 88
Ängbybadet 2015 93
Ängbybadet 2016 81
Ängbybadet 2017 80
Ängbybadet 2018 93
Ängbybadet 2019 67
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Sommaren 2019 togs 290 badvattenprover. Av dessa var 72 procent tjänliga, 23 procent tjänliga med anmärkning och 4 procent otjänliga. Generellt sett är badvattnet ur hygienisk synpunkt av god kvalitet vid Stockholms strandbad. Dock har andelen tjänliga prov minskat de senaste åren.
Indikator TEMA.3.4.3
Senast uppdaterad: 2020-02-18
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt

Artiklar

Dokument