Upplevd badvattenkvalitet, strandbad

Nyckeltalet visar andel stockholmarna som upplever att badvattenkvaliteten vid Stockholms stads strandbad är mycket eller ganska bra.
Andel invånare som tycker att badvattenkvaliteten vid Stockholms stads strandbad är mycket eller ganska bra.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.3.4.5
Senast uppdaterad: 2020-06-22
Tema