Upplevd badvattenkvalitet, strandbad

Nyckeltalet visar andel stockholmarna som upplever att badvattenkvaliteten vid Stockholms stads strandbad är mycket eller ganska bra.
Andel invånare som tycker att badvattenkvaliteten vid Stockholms stads strandbad är mycket eller ganska bra.
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Kungsholmen  56 2013
Skarpnäck  54 2013
Bromma  52 2013
Hässelby-Vällingby  51 2013
Skärholmen  49 2013
Hägersten-Liljeholmen  47 2013
Norrmalm  44 2013
Hela Stockholm  44 2013
Spånga-Tensta  43 2013
Farsta  42 2013
Älvsjö  41 2013
Södermalm  40 2013
Enskede-Årsta-Vantör  40 2013
Rinkeby-Kista  39 2013
Östermalm  28 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.3.4.5
Senast uppdaterad: 2018-10-12
Tema

Artiklar