Upplevd badvattenkvalitet, strandbad

Nyckeltalet visar andel stockholmarna som upplever att badvattenkvaliteten vid Stockholms stads strandbad är mycket eller ganska bra.

Andel invånare som tycker att badvattenkvaliteten vid Stockholms stads strandbad är mycket eller ganska bra.
Stadsdel Senaste värdet Datum
Kungsholmen 56 2013
Skarpnäck 54 2013
Bromma 52 2013
Hässelby-Vällingby 51 2013
Skärholmen 49 2013
Hägersten-Liljeholmen 47 2013
Norrmalm 44 2013
Hela Stockholm 44 2013
Spånga-Tensta 43 2013
Farsta 42 2013
Älvsjö 41 2013
Södermalm 40 2013
Enskede-Årsta-Vantör 40 2013
Rinkeby-Kista 39 2013
Östermalm 28 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.3.4.5
Senast uppdaterad: 2017-06-16

Artiklar