Klorofyll a - kustvatten

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, kust och hav (1999).

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Brunnsviken  10,1 2016
Djurgårdsbrunnsviken  44,2 2016
Hammarby sjö  21,6 2016
Husarviken  56,6 2016
Lilla Värtan  11,1 2016
Saltsjön  12,9 2016
Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.
Indikator TEMA.3.5.2.4
Senast uppdaterad: 2019-04-25